Tender voor IJmuiden Ver Alpha en Beta kavels geopend

| 29 februari 2024

Vanochtend, 29 februari 2024, heeft RVO de tender geopend voor de kavels Alpha en Beta in het windenergiegebied IJmuiden Ver. Geïnteresseerden kunnen tot en met 28 maart hun bieding doen.

De kavels Alpha en Beta maken onderdeel uit van het windenergiegebied IJmuiden Ver (IJV), gelegen op 62 km uit de westkust van Nederland. De totale oppervlakte van de kavels binnen het windenergiegebied (inclusief de onderhouds- en veiligheidszones) is ongeveer 650 km². Het windenergiegebied gaat ongeveer 6 GW aan stroom leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Dat is 2 GW per kavel. De tender voor de 3e kavel, Gamma, opent in 2025. Alle benodigde informatie over de tender is hier te vinden.

De tenderperiode sluit op donderdag 28 maart 2024 om 17.00 uur (CET). Alle aanvragen moeten persoonlijk worden ingediend op het kantoor van RVO in Zwolle.

Criteria voor Alpha en Beta

De aanvraag met de hoogste score de vergunning krijgt. Een aantal aspecten bepalen mee in de uitslag: de hoogte van het financiële bod; de zekerheid dat het windpark gerealiseerd wordt; de bijdrage van het windpark aan de energievoorziening; de mate waarin aan de beginselen van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) wordt gehouden; en ten slotte de mate waarin rekening wordt gehouden met circulariteit, milieu-impact en waardebehoud bij het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de verwijdering van het windpark.

Een aanvullend criterium voor kavel Alpha is: de bijdrage van het windpark aan het ecosysteem van de Nederlandse Noordzee. Voor kavel Beta geldt de bijdrage van de aanvrager aan de inpassing van het windpark in het Nederlandse energiesysteem en maatregelen die bijdragen aan het verminderen van bruinvisverstoringsdagen in de bouwfase van het windpark.

Na sluiting van de tender voor IJmuiden Ver Alpha en Beta start de beoordeling van de aanvragen. Voor de beoordeling geldt een wettelijke termijn van 13 weken, die indien nodig met nog eens 13 weken kan worden verlengd. Bron: RVO

Tags: , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.