TenneT en Liander realiseren duurzaam transformatorstation in Oosterhout

| 29 oktober 2021
TenneT en Liander realiseren duurzaam transformatorstation in Oosterhout

Artis impression transformatorstation Oosterhout © TenneT

Netbeheerders TenneT en Liander bouwen gezamenlijk aan een nieuw, duurzaam transformatorstation in Oosterhout. Op het station staan biodiversiteit, CO2-reductie en een energieneutraal gebouw centraal.

Het nieuwe gezamenlijke transformatorstation  wordt gebouwd tussen de Griftdijk en bedrijventerrein Park 15, ten zuiden van de afrit van de A15. Het station moet de groeiend vraag naar elektriciteit en opwekking van duurzame energie door windturbines en zonnepanelen in de omgeving van Nijmegen-Noord opvangen. De huidige energie-infrastructuur is hier niet op berekend.

TenneT heeft in afstemming met gemeente Nijmegen een plan gemaakt om hier een zo duurzaam mogelijk transformatorstation neer te zetten.

Biodiversiteit

Bij het ontwerp van het transformatorstation is aandacht voor biodiversiteit, meldt TenneT. Om het station heen komen lokale bomen en struiken te staan. Tussen de bomen wordt gras gezaaid met kruiden en bloemen. Tussen de begroeiing wordt een bijenhotel geplaatst. Verder komt er een wadi (een geul om water op te vangen) met natuurvriendelijke oevers waar amfibieën zich kunnen vestigen en vogels en zoogdieren kunnen drinken.

Ook het station zelf krijgt een groene uitstraling. Zo wordt er geen grind gestort tussen de elektriciteitsinstallaties (zoals gebruikelijk), maar wordt er langzaam groeiend gras aangelegd. Een van dienstgebouwen krijgt een dak beplant met sedum en de ander wordt bekleed met hout.

De groene maatregelen passen bij de ambities van Gemeente Nijmegen. De gemeente wil economische ontwikkelingen en duurzame energie in en om de stad stimuleren. Tegelijkertijd wil Nijmegen een aaneensluitend groen landschap creëren, om zo ruimte te bieden aan dieren die het zwaar hebben, zoals buizerd, roek, steenuil, modderkruiper en poelkikker.

Minder CO2-uitstoot

Verder worden er maatregelen getroffen om het bedieningsgebouw energieneutraal te maken en wordt er tijdens de bouw zo min mogelijk CO2 uitgestoten. Zo wordt er gebruik gemaakt van nieuwe modellen graafmachines die minder CO2 uitstoten. Hierbij wordt de grond die moet worden afgegraven op het terrein zelf hergebruikt.

Daarnaast worden er op het gras zonnepanelen aangebracht, komt er een energiezuinig koelsysteem en komen er laadpalen voor elektrische auto’s. Tijdens het ontwerpproces is gelet op het beperken van grondstoffen, zoals staal en beton. Tot slot wordt er in een materiaalpaspoort vastgelegd welke materialen in welke hoeveelheden zijn toegepast. Als het gebouw ooit weer wordt afgebroken, is dan meteen te zien welke materialen hergebruikt kunnen worden.

Jorris Kruithof heeft zich als lead-engineer van TenneT samen met aannemer Volker Energy Solutions ingezet om transformatorstation Oosterhout duurzaam te maken:

“Ik ben er trots op dat we alle mogelijkheden hebben benut om dit station zo duurzaam mogelijk te maken. Het past bij de ambities van TenneT om duurzaamheid en biodiversiteit te stimuleren en zelf vind ik het ook belangrijk om bij te dragen aan een betere leefomgeving van mens en dier.”

Liander is begin dit jaar gestart met de bouw. TenneT start 19 oktober. Het station is naar verwachting medio 2023 klaar. Bron: TenneT

Tags: , , , , ,

Category: Electriciteit, Windenergie

Reacties zijn gesloten.