TNO richt nieuw lab op voor vaststellen impact windturbines op ecologie

| 29 september 2020

Vorige week maakte TNO bekend dat het kabinet 18,3 miljoen euro verleend aan TNO EnergieTransitie om samen met partners uit het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen vijf onderzoekslaboratoria te realiseren die gericht zijn op de energietransitie.

De onderzoeksfaciliteiten moeten een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie, verbetering van de kennispositie van het Nederlands bedrijfsleven en aan de bedrijvigheid en werkgelegenheid. In vijf onderzoekslaboratoria worden verschillende pilot- en demonstratieprojecten ontwikkeld en getest die de potentie hebben om in de toekomst op grotere schaal te worden toegepast.

Environmental Impact and Safety Lab for Renewable Energy
Een deel van het budget gaat naar een nieuw (mobiele) lab dat zich richt op het vaststellen van de impact van windturbines en zonneparken op de ecologie op land en water. Zo wordt er wat windparken betreft onderzoek gedaan naar de impact hiervan op het gedrag van vogels. Bij zonneparken wordt onder andere gekeken naar de invloed hiervan op ecologie, bodem- en waterkwaliteit.

Volgens TNO zou er zowel bij bedrijven als overheden behoefte bestaan aan nieuwe inzichten over zonne- en windenergie waarbij technologie, ecologie en veiligheid hand in hand gaan. De nieuwe kennis moet leiden tot een ecologisch verantwoord ontwerp, bouw en beheer van wind- en zonneparken.

TNO werkt hier samen met kennisinstellingen als Wageningen University & Research (WUR) en Deltares. Andere beoogde partners zijn ontwikkelaars, bouwers en beheerders van zonne- en windparken, energiebedrijven en ngo’s.

Volgens TNO werden niet eerder onderzoeken naar de omgevingseffecten van zonne- en windenergie gecombineerd uitgevoerd en expertises van verschillende kennisinstellingen zo gebundeld.

Het Fieldlab Industriële Elektrificatie
Samen met Deltalinqs, FME, Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter en Voltachem wordt in de haven van Rotterdam een lab vormgegeven dat is gericht op integratie, demonstratie en verbetering van Power-to-Heat technologie, Power-to-Chemicals/-Fuels en CO2 hergebruik technologie.

De overige labs richten zich op onderzoek naar de volgende generatie zonne-energietoepassingen ten behoeve van toepassing in de gebouwde omgeving, de infrastructuur en voer- en vaartuigen (Mass Customization Lab Solar), ontwikkelen en testen van negatieve emissie technologieën (NET-LAB) en innovatieve en energie-efficiënte industriële droog- en ontwateringstechnologieën (Mollier Lab).

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.