Topsector Energie stelt extra subsidiebudget beschikbaar voor het inhuren van een Innovatiemakelaar

| 29 augustus 2020

De Topsector Energie kondigde eerder deze week aan dat het heeft besloten om extra subsidiebudget beschikbaar te stellen voor het inhuren van innovatiemakelaars. MKB-ondernemers kunnen vanaf 15 september, 9.00 uur, tot en met 31 december 2020 hun aanvraag indienen.

Het besluit van de Topsector Energie komt nadat aan het begin van het jaar de subsidie ​​voor het inhuren van innovatiemakelaars al in een maand tijd op was. MKB-ondernemers van TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas, TKI Energie & Industrie en TKI Wind op Zee kunnen als onderdeel van de Topsector Energie hiervan gebruik maken. Het gaat hierbij om ondernemers die zelf innovatieve technologieën ontwikkelen met als doel schaalvergroting en/of toetreding tot de markt.

In tegenstelling tot andere jaren is de vergoeding voor het inhuren van een innovatiemakelaar ook nu niet 50% maar 100% van de gemaakte kosten tot een maximum van 10.000 euro per mkb-onderneming (inclusief btw).

De verhoging van het vergoedingspercentage kan juist in deze tijden van coronacrisis ondernemers helpen. “Start-ups en mkb-ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Ze hebben regelmatig te maken met vele uitdagingen. Ze missen soms op bepaalde gebieden expertise of ze kunnen die moeilijk inhuren doordat ze over beperkte financiële middelen beschikken”, aldus Martin Weissmann, van het Financieringsloket van de Topsector Energie. “De verruimde regeling is daarom welkom om innovatieve ondernemingen actief in de energietransitie tegemoet te komen”.

Een innovatiemakelaar kan MKB-ondernemers kan volgens de Topsector Energie onder meer bijstaan ​​bij: het ontwikkelen van een businessplan, octrooi-advies, het aantrekken van investeerders, het sluiten van deals rond financiering of het opzetten van consortia met andere bedrijven en/of kennisinstellingen.

De werkzaamheden van de innovatiemakelaar kunnen starten vanaf 1 oktober 2020, na goedkeuring van de aanvraag door de Topsector Energie. De toekenning van subsidies vindt plaats via het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Indien het aantal goedgekeurde aanvragen hoger is dan het beschikbare budget op de openingsdatum, zal de Topsector Energie gaan loten.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.