Van Oord gaat partnerschap aan voor ontwikkeling offshore windpark in Estland

| 29 januari 2020

© Van Oord

Van Oord en Saare Wind Energy gaan samen het 600 MW Saaremaa offshore windpark ontwikkelen. Saare Wind Energy is een Estlands bedrijf dat betrokken is bij de ontwikkeling van het offshore windpark. Het park beslaat een oppervlakte van 154 km2 en ligt ten zuidwesten van het eiland Saaremaa in de Oostzee.

Saare Wind Energy is in 2015 begonnen met een analyse en uitwerking van de ruimtelijke-ordeningsaspecten van het project. In april 2019 gaf de overheid nog negatief advies voor het windpark. Dit zou met veiligheidszaken te maken hebben. De besprekingen die tot de overeenkomst met Saare Wind Energy hebben geleid, werden echter ondersteund door de EIA (Estonian Investment Agency), waaruit blijkt dat de regering in Estland groot belang hecht aan de ontwikkeling van duurzame energie. Met de volgende fase – de milieueffectrapportage – kan gestart worden zodra de Estlandse autoriteiten een positief besluit hebben genomen. Van Oord en Saare Wind Energy willen de samenwerking met lokale en nationale stakeholders in Estland verder intensiveren, omdat dit een voorwaarde is voor de komende vergunningsprocedure en de daaropvolgende realisatie van het project.

Offshore windontwikkeling in Estland
De kans op een succesvolle ontwikkeling lijkt groot. Het windpark ligt zeer gunstig in de Oostzee in relatie tot de heersende windrichting. Het windpark kan volgens Van Oord ook bijdragen aan de ontwikkeling van een internationaal Baltisch elektriciteitsnetwerk. Saaremaa is niet het enige offshore windpark dat in Estland wordt ontwikkeld. In december 2019 gaf de Estlandse regering goedkeuring voor de start van een vergunningsproces en milieu effect rapportage voor drie offshore windparken. Het gaat hier om een 380 MW windpark door Tuuletraal, een initiatief voor 1 windturbine van 4 MW door Five Wind Energy en een 1 GW offshore windpark dat door Eesti Energia ontwikkeld wordt. Dit laatste windpark is een unieke samenwerking tussen de Estlandse en Letlandse overheden.

Tags: , , , ,

Category: Offshore Windparken, Wereldwijd Windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.