Vattenfall voert voor het eerst grootschalige zeebodemonderzoeken met onbemande oppervlakteschepen uit

| 29 december 2022

Vattenfall heeft in de late zomer en vroege herfst van 2022 met succes voor het eerst grootschalige zeebodemonderzoeken uitgevoerd met onbemande oppervlaktevaartuigen (USVs). 

De onderzoeken werden uitgevoerd bij Vattenfall’s offshore windparken Horns Rev 1, Horns Rev 3 en Krieger’s Flak in Denemarken, Lillgrund in Zweden en Thanet in het VK.

Als onderdeel van de exploitatie van een offshore windpark is het noodzakelijk om periodiek de zeebodem rond turbinefundamenten en jacket-fundaties van offshore substations te onderzoeken op eventuele veranderingen in de diepte van de ingegraven kabels en ontwikkeling van erosie. Deze kennis is ook van belang voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden met jack-ups, waar de poten een stabiele zeebodem nodig hebben om veilig uit het water te komen.

Tijdens een aanbesteding voor zeebodemonderzoeken in Vattenfall’s Deense windparken werd een voorstel ingediend voor het gebruik van onbemande vaartuigen. Na het zien hoe deze in kleinschalige proeven elders werden ingezet werd Vattenfall benieuwd hoe de onbemande oppervlaktevaartuigen succesvol op grotere schaal toegepast zouden kunnen worden. De dienst werd geleverd door ocean data acquisitie bedrijf XOCEAN, dat sinds 2019 onbemande survey diensten gebruikt.

Positieve resultaten op het gebied van veiligheid en emissiereductie

Traditioneel worden zeebodemonderzoeken uitgevoerd met bemande schepen, die door het brandstofverbruik aanzienlijke hoeveelheden koolstof uitstoten. Het onbemande vaartuig is aanzienlijk kleiner (4,5 m totale lengte) dan bemande schepen, en doorgaans ook moderner, wat de grote brandstofbesparing verklaart.

Omdat het vaartuig wordt bestuurd vanuit een operationeel centrum aan land in plaats van met een bemanning aan boord, wordt het personeel niet blootgesteld aan dezelfde uitdagingen als bij offshore werk. Dit komt de veiligheid en het welzijn ten goede, zo legt Rasmus Juncher, Senior Lead Geophysicist bij Vattenfall uit.

Toekomstige uitbreiding

Vattenfall ziet het project als slechts een eerste stap in de toepassing van onbemande vaartuigen. Het bedrijf zegt het gebruik van onbemande vaartuigen in de toekomst te willen uitbreiden en verdere mogelijkheden te gaan onderzoeken om andere functies van de onbemande vaartuigen bij offshore windparken te ondersteunen, bijvoorbeeld voor visuele inspecties zowel boven als onder water en grootschalige onderzoeken ter plaatse ter ondersteuning van het ontwerp van het windpark. Bron: Vattenfall

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.