Verbruik van energie uit wind steeg met 4 procent in 2018

| 29 mei 2019

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2018 uitgekomen op 7,4 procent van het totale energieverbruik. Biomassa speelt een grote rol. Wind energie laat een stabiele groei van 4 % zien. Dit maakt het CBS bekend.

In 2017 was het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen 6,6 procent. De toename werd voor ruim de helft veroorzaakt door een hoger verbruik van biomassa, vooral in de vorm van biodiesel en biobenzine. Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland bedroeg in 2018 in totaal 158 petajoule (PJ), dit is 13 procent meer dan het jaar daarvoor. Het totale finale energieverbruik was in 2018 ongeveer 2 100 PJ, net als in 2017.

Sterke groei zonne-energie, windenergie stabiel
Het verbruik van zonne-energie (elektriciteit en warmte) groeide in 2018 met 40 procent naar 13 PJ. De opgestelde capaciteit van zonnepanelen voor zonnestroom steeg met een recordhoeveelheid van ruim 1.500 megawatt (MW) naar totaal 4.400 MW.

Het verbruik van energie uit wind nam met 4 procent toe tot 36 PJ. De opgestelde capaciteit van windmolens nam toe van 4.200 MW eind 2017 naar 4.400 MW eind 2018. Op land werden 66 windmolens geplaatst met een gezamenlijke capaciteit van 210 MW, en werden 18 molens met in totaal 20 MW capaciteit afgebroken. Op zee veranderde het windmolenpark niet en bleef de totale capaciteit staan op ongeveer 1.000 MW. Lees het volledige rapport op de website van het CBS.

Tags: , , , , ,

Category: Groene energie, Windenergie

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.