Vestas en MHI versterken samenwerking door verschuiving aandelen

| 29 oktober 2020

© MHI Vestas

Vestas Wind Systems A/S (Vestas) kwam vanochtend met het nieuws dat het de aandelen van Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) in de joint venture MHI Vestas Offshore Wind (MVOW) overneemt. MHI neemt op haar beurt een 2,5 % aandeel in Vestas en is genomineerd voor een zetel in de Raad van Bestuur van Vestas. De transactie is nog op voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten.

Vestas zal MHI’s aandeel van 50 procent in de MVOW-joint venture verwerven tegen 5.049.337 aandelen in Vestas die zullen worden uitgegeven bij het afronden van de transactie. Dit komt overeen met 2,5 procent van het nominale aandelenkapitaal van Vestas na de kapitaalverhoging.

Met deze transactie, welke een waarde heeft van circa 709 miljoen EUR, willen de bedrijven de samenwerking op het gebied van duurzame energie versterken.

Op het gebied van windenergie proberen de twee bedrijven hun algehele groeitraject te versnellen door onshore en offshore platforms te integreren en de sterke punten van Vestas in beide segmenten te benutten. Concreet betekent dit een sterkere integratie tussen onshore en offshore technologie en modulaire frameworks.

Daarmee maakt Vestas een nadrukkelijke langetermijnbeweging om tegen 2025 een leidende speler te worden in offshore windenergie. Het bedrijf zal binnenkort met een nieuw offshore windturbineplatform komen om de efficiëntie te verbeteren en de energiekosten verder te verlagen.

De bedrijven gaan tevens een joint venture opzetten in Japan voor de verkoop van onshore en offshore windturbines. Vestas zal als onderdeel van het samenwerkingsplan delen van de regionale toeleveringsketen en productie in Japan opzetten, indien marktvolume en kostenconcurrentievermogen dit toelaten.

Daarnaast gaan de bedrijven ook kijken om samen te werken op het gebied van groene waterstof.

Vestas ‘planning van de verwachte integratie van MVOW in de Vestas-groep zal onmiddellijk beginnen en lopen tot het sluiten van de transactie, waarbij de nadruk ligt op synergiën in verkoop, technologie, productievoetafdruk en inkoop om klantrelaties te behouden, kosten te verlagen en een sterke gedeelde Vestas-cultuur op te bouwen.

Totdat de transactie is afgerond, naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 of het eerste kwartaal van 2021, zal het uitvoerend management van MVOW bestaan ​​uit Johnny Thomsen, CEO van MVOW, Tatsuichiro Honda, Co-Chief Executive Officer en Chief Financial Officer van MVOW, Kentaro Hosomi, Vice-voorzitter van MVOW en CEO, Energy Systems, MHI, en Henrik Andersen, voorzitter van MVOW en Group President en CEO van Vestas.

Aandelen
Na een besluit dat vandaag is genomen door de Raad van Bestuur van Vestas, en onder voorbehoud van voltooiing van de transactie, zal het aandelenkapitaal van Vestas worden verhoogd met een nominale waarde van 5.049.337 DKK, verdeeld in aandelen van 1 DKK elk, overeenkomstig de machtiging in artikel 3 (1) (b) van de statuten van Vestas.

Na voltooiing van de kapitaalverhoging zal het maatschappelijk kapitaal van Vestas nominaal 201.973.452 DKK bedragen, verdeeld in 201.973.452 aandelen van 1 DKK1 elk. De nieuwe aandelen zullen naar verwachting zo snel mogelijk na afronding van de transactie worden toegelaten tot de handel en officiële notering op Nasdaq Kopenhagen.

Op stand-alone basis zal MVOW naar verwachting een geconsolideerde omzet voor 2020 noteren van ca. 1,4 miljard EUR, met een EBIT-marge van ongeveer 4 procent.

 

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd, Windmolens

Reacties zijn gesloten.