Windpark Egchelse Heide krijgt groen licht

| 29 januari 2020

© Pouderoyen.nl

De Raad van State heeft vandaag positief uitspraak gedaan over de verleende omgevingsvergunning voor Windpark Egchelse Heide. Hiermee is de vergunning voor het bouwen van het windpark onherroepelijk en kunnen de initiatiefnemers met de realisatie van vijf windturbines in het buitengebied van Egchel-Panningen-Beringe in de gemeente Peel en Maas van start gaan.

Tegen de vergunning waren vier partijen van zowel omwonenden als bedrijven bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep gegaan nadat de rechtbank Limburg hun eerdere beroepen in februari 2019 ongegrond verklaarde. De partijen gingen in beroep op grond van onder andere vrees voor aantasting van het woongenot en beperking van de bedrijfsvoering. Op 8 november vond de zitting van de Raad van State plaats.

Het is de bedoeling dat deze zomer de financiering van het windpark rondgemaakt wordt. Zodra dit gelukt is kan met de aanleg van de wegen, kraanplaatsen en funderingen gestart worden. De vijf turbines, met een maximale hoogte van 210 meter, worden naar verwachting begin 2021 geïnstalleerd en gaan in het tweede kwartaal van 2021 stroom produceren. Het jaarlijks geproduceerde stroom moet is vergelijkbaar met ongeveer 75% van het particuliere stroomverbruik.

Windpark Egchelse Heide is een initiatief van o.a. energiecoöperatie Peel Energie en lokale agrariërs. De omgeving krijgt de mogelijkheid om te participeren door middel van een obligatielening van 3 miljoen euro. Dit gebeurt waarschijnlijk dit voorjaar. Bewoners van Peel en Maas krijgen voorrang bij het kopen van obligaties van 500 euro tot een maximum van 100.000 euro. De lening wordt in tien jaar annuïtair terugbetaald met een rente van vijf procent.

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Onshore windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.