Windpark Landtong Rozenburg breidt uit met 2 windturbines

| 29 april 2021

Bron: Eneco

Windpark Landtong Rozenburg wordt op het oostelijk deel uitgebreid met twee windturbines. Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar van de grond, start halverwege mei 2021 met de openbare inschrijving hiervoor.

De Landtong Rozenburg is een negen kilometer lang schiereiland tussen het Scheur/de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal met een belangrijke waterkerende functie. Op het smalle deel van de Landtong Rozenburg staat een windpark van Eneco waarvan 10 van de bestaande turbines worden vervangen door 9 turbines met een hogere capaciteit. Het energiebedrijf is hier in maart van dit jaar al mee begonnen.

Naast dit bestaande windpark is er ruimte voor de ontwikkeling van nog twee windturbines op het brede deel van de Landtong Rozenburg. De twee nieuwe windturbines komen op grond van het Rijksvastgoedbedrijf bij ‘Paal 83’ aan de noordkant van de Noodzeeweg. De locatie is gekozen omdat de zuidkant geen optie is vanwege veiligheid van grote offshore schepen. De modelvliegclub die gebruikmaakt van een terrein in de omgeving, krijgt een nieuwe plek op de landtong, iets verschoven van de huidige locatie.

Over de vervanging van de windturbines op de landtong zijn sinds 2018 enkele informatieavonden gehouden. In 2020 heeft er een marktverkenning plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van twee windturbines op de Landtong in Rozenburg.

Biedboek

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft voor de openbare inschrijving voor de twee windturbines een biedboek gemaakt.  Na de zomer moet bekend worden wie de turbines mag gaan bouwen. Dan volgt een nieuwe informatiebijeenkomst voor onder meer inwoners en ondernemers van Maassluis.

De gemeente Rotterdam ziet erop toe dat eventuele hinder voor omwonenden en bedrijven van de windmolens zoveel mogelijk wordt beperkt. Gelet wordt op een goede inpassing van de windmolens in de omgeving en het beperken van hinder door geluid, slagschaduw, zichthinder en uitzicht. Daarnaast moet het windpark financiële en maatschappelijke voordelen voor omwonenden en omliggende bedrijven hebben. Bron: Maassluis.nl

Tags: , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.