Windpark Pottendijk mag definitief gebouwd worden

| 29 juli 2020

Windgebied Pottendijk. © Gemeente Emmen

Vandaag, 29 juli 2020, heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State positief uitspraak gedaan over de vergunningen die zijn uitgegeven voor Windpark Pottendijk. De geplande 14 windturbines langs de Woldweg, in het gebied Pottendijk in Emmen mogen gerealiseerd worden.

In de gemeente Emmen zijn 3 gebieden aangewezen voor de ontwikkeling van windenergie. Het gaat om de gebieden Pottendijk (maximaal 50,5 MW), Zwartenbergerweg (maximaal 24 MW) en N34 (Maximaal 21 MW).

In september 2018 heeft college van burgemeester en wethouders van Emmen een omgevingsvergunning verleend aan Energiepark Pottendijk BV (een initiatief van de agrariër Jeroen Deddens uit Nieuw-Dordrecht)voor de realisatie van 14 windturbines voor een periode van 16 jaar na ingebruikname van het windpark. De turbines mogen maximaal 150 meter hoog zijn zodat er geen verlichting op hoeft te komen en moeten op minimaal 1100 meter van de woongebieden en minimaal 500 meter van een (losse) woning worden geplaatst. Tevens komt er een zonnepark van 35 hectare in het gebied.

Bij de Rechtbank Noord-Nederland zijn beroepen tegen de omgevingsvergunning ingediend door o.a. Erkende Overleg Partners-Platform de Monden (EOP) dat uit zes dorpsverenigingen bestaat uit de omgeving van het project, Zon voor Wind en Kartcircuit Pottendijk. De eerste vreest dat het windpark de leefomgeving nadelig zal beinvloeden en dat er geschikte alternatieve locaties voorhanden waar windturbines tot minder hinder zouden leiden, de tweede vreesde aantasting van de gezondheid. Kartcircuit Pottendijk vreesde dat de slagschaduw van de windturbines tot onveilige situaties op het kartcircuit zal leiden en dat het daardoor wellicht de licentie kwijt kan raken. In een uitspraak in oktober 2019 zijn deze ongegrond verklaard door de rechtbank.

Tegen deze uitspraken zijn EOP en Kartcircuit Pottendijk in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Energiepark Pottendijk heeft incidenteel hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak op het beroep van EOP. In de uitspraak van vandaag werd het hoger beroep van EOP en Kartcircuit Pottendijk ongegrond en het incidenteel hoger beroep van Energiepark Pottendijk gegrond verklaard. Hiermee kan Energiepark Pottendijk definitief verder met de ontwikkeling van het windpark.

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.