Zeeuwind en Deltawind onderzoeken molens op waterkeringen

| 29 juli 2011
bron: PZC

Een verkennend onderzoek naar de technische haalbaarheid van plaatsing van windturbines op de Krammersluizen en op de nieuwe dijk om de Tweede Maasvlakte vindt op dit moment in opdracht van projectontwikkelaars Zeeuwind en Deltawind in Zeeland plaats.

Half oktober zullen de resultaten van dit onderzoek bekend worden. En deze zijn bepalend voor een evaluatie van beleidsregels van Rijkswaterstaat. In de kernzone van een duin, dijk of dam mogen nu geen windmolens staan. Windparken op de voormalige werkeilanden van de Oosterscheldekering zijn een voorbeeld.

Zeeuwind en Deltawind willen op de Krammersluizen een windpark bouwen. Gemeente Schouwen-Duiveland waar het sluizencomplex toe behoort bereiden het een en ander voor. De realisatie van het windpark kan alleen plaatsvinden als Rijkswaterstaat zijn beleid aan gaat passen.

Gaan de dijken niet verzwakken door de krachten die vrijkomen door draaiende molens? En hebben de molens geen negatieve effecten op het wegverkeer en de scheepvaart. Dit zijn vragen die nu worden onderzocht. De resultaten van het onderzoek kunnen ook van belang zijn op andere rijkswaterstaatwerken waar in de toekomst mogelijk ook windmolens gebouwd kunnen worden.

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.