143 MW aangevraagd windvermogen in SDE+ Voorjaar 2019

| 30 april 2019

Tijdens de openstelling SDE+ voorjaar 2019 is er voor 143 MW aan windenergie projecten ingediend bij RVO.nl. Het gaat om 43 projecten. Het totale subsidie bedrag wat voor deze projecten is aangevraagd is 309 miljoen Euro.

In de voorjaarsronde was € 5 miljard budget beschikbaar. Tussen 12 maart en 4 april konden geïnteresseerde partijen zich inschrijven voor deze subsidieronde. In totaal ontving RVO.nl 5.376 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie projecten. Er is ruim € 4,8 miljard subsidie aangevraagd. Zon-PV blijft populair met 5.175 aanvragen ter waarde van bijna € 3 miljard. Gevolgd door Biomassa (gas + warmte/WKK) met een budgetclaim van ruim € 1 miljard.

RVO.nl beoordeelt op dit moment de aanvragen op basis van de eisen van de regeling en toetst de projecten op technische, financiële en economische haalbaarheid.

Budget SDE+ Najaar volledig benut
Tijdens de openstelling SDE+ najaar 2018 ontving RVO.nl 5.907 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energieprojecten. Het totaal aangevraagde subsidiebudget bedroeg ruim € 7,7 miljard. 4.618 projecten kregen een positieve beschikking – met een totale waarde van € 6 miljard. Hiermee is het budget SDE+ najaar 2018 volledig toegekend.

Van de toegekende projecten ging het om 143 windenergie projecten met een gezamenlijk vermogen van 758 MW. Het gaat om een totaal beschikt bedrag van 1.874 miljoen Euro.

Voortgang SDE++
Op 26 april 2019 informeerde minister Wiebes de Kamer over de voortgang van de verbreding van de SDE+. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed. De SDE++ wordt een exploitatiesubsidie gericht op niet alleen hernieuwbare energieproductie maar ook andere vormen van emissiereductietechnologieën. Het behoudt de huidige systematiek. De regeling heeft als doel 49 procent CO2-emissiereductie op Nederlands grondgebied in 2030.

Technieken worden niet meer gerangschikt op basisbedrag, maar op subsidiebehoefte (basisbedrag – bodemprijs) per ton CO2-reductie (€/CO2) om een eerlijke concurrentie te realiseren tussen technieken. De bodemprijs is voor hernieuwbare energieproductie de basisenergieprijs.

Bron: RVO.nl

Tags: , , , , , ,

Category: Subsidie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.