“600 MW in gevaar door defensieradar”

| 30 maart 2009
bron: Volkskrant

Het ministerie van Defensie volhardt in het handhaven van haar normen ten aanzien van bouwhoogten rond radarinstallaties. Die mogen voor gebouwen en windturbines binnen een straal van 28 kilometer de 45 meter niet overschrijden.

De Volkskrant meldt nu dat het ministerie de normen serieus neemt en in toenemende mate problemen ondervindt met hoogbouwplannen en windturbines. TNO onderzoekt de verstoring en als die meer dan 10% bedraagt geeft defensie geen toestemming. Het ministerie zegt wel bereid te zijn tot overleg. Windturbineprojecten in Zeewolde, Houten, Rozendaal en Woensdrecht, die eerder werden afgewezen, zijn opnieuw onderzocht en zouden nu toch doorgang kunnen vinden mits “ze kiezen voor een bepaald soort windturbine”.

Radarinstallaties staan in Den helder, Soesterberg, Leeuwarden, Wier (Fr.), Twente, Nieuw Milligen en Volkel. Het totaal aan cirkeloppervlak met een straal van 28 kilometer beslaat ongeveer half Nederland. Een woordvoerder van het ministerie van VROM zegt in De Volkskrant dat bij 13 % van de geplande projecten, ongeveer 600 MW, de radarproblematiek een factor van belang is. VROM en ook de VNG leggen al enige tijd druk op Defensie. Dat zegt medio 2010 met een nieuwe, wellicht soepeler toetsingsmethode te komen.

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.