Bieden op Nederlandse windpark veilingen niet zonder risico

| 30 november 2015

Bieden in een windpark-veiling is niet zonder risico. Bieders kunnen namelijk te hoog bieden ofwel naast een kavel grijpen. Deze risico’s zijn echter te minimaliseren door het bod te baseren op kennis van de veilingtheorie gecombineerd met (energie)marktkennis en kennis van waarderingsmethoden. Dit stelt de Erasmus Universiteit vast dat samen met het bureau Royal Haskoning DHV, onderzoek deed naar het bepalen van een optimale biedstrategie in windpark-veilingen.

De studie, uitgevoerd door de Erasmus Universiteit (EF-I en Auctiometrix) en het energieteam van Leon Pulles bij Royal Haskoning DHV, is een vervolg op een eerdere verkenning voor kostenefficiënte financiering voor wind op zee in 2013 en 2014. Daaruit kwam al naar voren dat de “historisch lage rentestand van de ECB” benut moest worden om de financieringskosten bij wind op zee te verkleinen.

Het windgebied Borssele is de eerste dat geveild zal worden. In december 2015 is de openstelling van deze tender voor de kavels I en II van in totaal 700 MW. Het selectiecriterium in deze tender is de hoogte van de prijs. De winnaar van de tender krijgt naast een windvergunning, die het exclusieve recht verschaft om binnen het kavel een windpark te bouwen, ook een subsidie.

De onderzoekers stellen vast dat bieden in een combinatorische gesloten-bod veilingen doorgaans lastig is. Immers, hoe laag moet je bieden? Hoe lager je biedt, hoe groter de winstkans. Hier staat echter tegenover dat de winstmarge bij winst lager is. Er bestaat dus een trade-off tussen winstkans en winstmarge.

Ook moet door bieders de afweging worden gemaakt 1, 2 of 3 biedingen uit te brengen. Immers op zowel kavel I, als kavel II, als kavel I+II kan geboden worden. Het is eenvoudig in te zien dat bieden zeer complex wordt als bieders meerdere biedingen kunnen uitbrengen (zoals in deze tender). Immers, de hierboven beschreven trade-off geldt nu niet voor 1 bod maar voor meerdere biedingen. Het hoeft geenszins optimaal te zijn bij elk bod dezelfde afweging aangaande de trade-off te maken, aldus de Erasmus Universiteit.

Volgens Leon Pulles is “De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat het consortium dat als beste capex, opex en de project financiering kan optimaliseren het meeste kans maakt om een winnend bod neer te leggen, stellen de onderzoekers.”

Dus, roepen de onderzoekers op dat bij het vormen van het consortium de partners ook hierop geselecteerd moeten worden. Kortom de complexiteit van de windparkveiling maakt het een vereiste kennis van veilingtheorie en waarderingsmethoden in combinatie te gebruiken. Alleen op deze manier kan met een winnend bod de windvergunning en de subsidie verworven worden, zonder dat een negatief rendement ontstaat.

 

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.