BlueWeek 2015: realiseren rendabele offshore staat en valt met samenwerking

| 30 april 2015

Alleen als industrie, overheid en onderzoekers op het gebied van windenergie op zee en energiewinning uit water samen optrekken, is het Energieakkoord haalbaar. Dat bleek tijdens het Marine Renewable Energy Symposium bij Deltares.

In het Energieakkoord is vastgelegd dat in 2023 16% van de Nederlandse energie duurzaam moet zijn. Zonder windmolens op zee en getijdenstroominstallaties is dit niet te realiseren.

Meer dan 200 experts in offshore windenergie en energie uit golven en getijden kwamen vorige week in Delft bij elkaar om de meest kansrijke initiatieven te identificeren. Met name op het gebied van installatie, logistiek en onderhoud is nog veel winst te boeken om duurzame energie uit zee sneller rendabel te maken.

Onder het motto ‘dare to share knowledge’ bracht Deltares samen met MARIN en TKI Wind op Zee vertegenwoordigers van de industrie, overheid en wetenschap bij elkaar voor BlueWeek 2015. In presentaties werd de laatste stand van zaken van de innovatie in de offshore energiewinning gedeeld, onder meer op het gebied van funderingstechnieken en bodembescherming.

Naast kennisdeling was er ook volop ruimte om nieuwe samenwerkingsverbanden te bespreken, variërend van fundamenteel onderzoek tot het naar de markt brengen van innovaties.

De laatste jaren zijn in de techniek voor windenergie op zee en getijdenenergie grote stappen gezet. Maar juist die voortgang leidt tot nieuwe fundamentele onderzoeksvragen, zo bepleitte onder meer de European Academy of Wind Energy. Zo worden rotorbladen steeds groter, waardoor hun gewicht een risico wordt in de constructie.

Seminar TKI en BlueWeek 2015 druk bezocht

Seminar TKI en BlueWeek 2015 druk bezocht

Lees meer

Bron: Persbericht Deltares

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.