Certion opent vanmiddag nieuwe bedrijfshal

| 30 juni 2017

Het Certion turbine support team ontstond 12 jaar geleden vanuit de visie  dat windturbines een verbeterd rendement realiseren als service, onderhoud en beheer vanuit een andere invalshoek benaderd worden. De uitkomst van die visie is dat Certion met de samenwerkingspartners vandaag op 30 juni 2017 de uitbreiding van een nieuw pand in gebruik nemen. 

De windenergiesector maakte de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling door. Om de duurzame kansen van windenergie blijvend te kunnen benutten, vindt een opschaling plaats die past binnen de Europese energieafspraken. Dat zet de windenergiemarkt in beweging en dwingt windturbine eigenaren en investeerders tot noodzakelijke keuzes op het gebied van onderhoud, revisie en demontage.

www.certion.nu/nl/actueel

 

Tags: , , , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Onshore windparken, Slopen, Windenergie, Windturbinefabrikanten

Reacties zijn gesloten.