College Wijchen positief over komst windpark bij Bijsterhuizen

| 30 december 2020

Bron: Burgersgevenenergie.nl

Op dinsdag 22 december heeft het college van Wijchen positief besloten om principemedewerking te verlenen aan de realisatie van een windpark bij Bijsterhuizen, in de provincie Gelderland. In een volgende stap moet de gemeenteraad een besluit nemen over het project.

Het windpark is een initiatief is van lokale ondernemers uit Wijchen, verenigd in Wind in Wijchen. Het project is al sinds 2014 in ontwikkeling. Het plan omvat 3 windturbines met een maximale hoogte van 185 meter in een lijn-opstelling parallel aan de Nieuwe Wetering ten noordwesten van het bedrijvenpark Bijsterhuizen, op de grens met de gemeente Beuningen. De windturbines moeten jaarlijks groene stroom opwekken dat te vergelijken is met het gebruik van ongeveer 8.000 huishoudens.

Wind in Wijchen heeft het plan ontwikkeld in nauwe samenspraak met omwonenden. Dit is ook een vereiste in de Gedragscode Windenergie Wijchen. Zo moet er draagvlak zijn voor het plan. Volgens de code is van draagvlak sprake als er een tweederde meerderheid is voor plaatsing van windturbines, onder de direct omwonenden (eigenaar/hoofdbewoner van een woning binnen een afstand van 1.000 meter van de dichtstbijzijnde windturbine).

“Dit initiatief is een geweldig voorbeeld van een zorgvuldige inpassing in de omgeving. En dat in dialoog met omwonenden en andere stakeholders zoals onze “Gedragscode Windenergie” voorschrijft. Met dit windmolenpark neemt Wijchen de eigen verantwoording bij de verduurzaming van onze energievoorziening, maar eerst moet de raad zich nog hierover uitspreken!”, aldus Titus Burgers, wethouder Duurzaamheid.

Goedkeuring gemeenteraad
De gemeenteraad moet ook nog goedkeuring geven voor het project dat een hogere windturbine voorstelt dan in de gedragscode (maximale hoogte van 150 meter) staat vermeld. Wind in Wijchen heeft al wel goedkeuring van de omwonenden hiervoor. Als de gemeenteraad positief besluit dan kunnen de benodigde vergunningen aangevraagd worden. De gemeenteraad heeft in het plan ‘Samen naar een duurzaam Wijchen, energieplan op hoofdlijnen’ al de ambitie opgenomen om medewerking te verlenen aan het windinitiatief bij Bijsterhuizen.

Energiepark Wijchen
De 3 windmolens zijn onderdeel van een breder plan voor een energielandschap in Wijchen. Zo is er ook een plan voor een 8MWp zonnepark op circa 10 ha. Door gebruik te maken van cable-pooling tussen
wind- en zon en door het realiseren van opslag in de vorm van een 3MWh batterij moet flexibiliteit ontstaan om vraag en aanbod van energie te matchen.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.