Commissie m.e.r. risico’s natuur langs randen Flevoland

| 30 maart 2016

Uit het aangepaste milieueffectrapport voor het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland blijkt dat er bij een aantal plaatsingszones voor windturbines risico’s voor vogels en vleermuizen groot zijn. Het aangepast rapport geeft volgens de commissie een goed beeld van de verschillen binnen Flevoland. In het midden van Flevoland zijn de risico’s klein maar bij de Ijsselmeerdijk zijn de risico’s groter.

De Commissie m.e.r. adviseert maatregelen te nemen om de risico’s voor de natuur te beperken. Dit wordt later onderzocht of en waar er speelruimte is. De provincie wil met het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland meer ruimte voor windenergie creëren. Het ligt in de bedoeling om 600 bestaande turbines te vervangen. En tevens hiermee  de landschappelijke kwaliteit verbeteren. In 2020 zal er 1.390,5 MW windenergie in Flevoland aanwezig zijn.

Lees hier het complete advies van de Commissie m.e.r.

Bron: Flevopost

flevoland

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.