Crown Estate verstrekt Lease Agreements voor uitbreiding offshore windparken

| 30 september 2020

De beheerder van de Britse offshore wateren en vergunningverlenende instantie voor offshore windparken, Crown Estate, verstrekte in de laatste maanden Agreements for Lease voor uitbreidingen van offshore windparken rond Engeland en Wales met een potentieel vermogen van 2,8 GW.

In februari 2017 opende Crown Estate de mogelijkheid om uitbreidingen van bestaande offshore windparken aan te vragen. Daarop reageerden 8 windparken. De aanvragen van 7 windparken werden door Crown Estate goedgekeurd en in behandeling genomen.

Crown Estate verstrekte gedurende de laatste zes maanden aan de volgende zes offshore windparken Agreements to Lease voor de geplande uitbreidingen:

1. Sheringham Shoal OWP (Offshore Windpark)
2. Dudgeon OWP
3. Greater Gabbard OWP (de uitbreiding heeft de naam North Falls OWP)
4. Galloper OWP (de uitbreiding heeft de naam Estuaries OWP)
5. Rampion OWP (de uitbreiding heeft de naam Rampion2 OWP)
6. Gwynt y Mor OWP (de uitbreiding heeft de naam Awel y Mor OWP)

Het 7e offshore windpark, Thanet, had al eerder een Agreement to Lease voor een uitbreiding ontvangen.

Voor de 7 uitbreidingsprojecten is met succes al het Habitats Regulations Assessment onderzoek uitgevoerd. Daarmee wordt onderzocht of de uitbreidingsprojecten volgens Europese criteria geen natuurreservaten bedreigen. Met deze basis kunnen de projectontwikkelaars zich nu op de overige belangrijke aspecten van de verdere ontwikkeling richten.

Het uitbreidingsprogramma van de Crown Estate is een onderdeel van een breder plan om offshore windenergie in het VK zodanig te stimuleren dat het een belangrijke bijdrage levert aan de doelstelling om in 2050 de volledige stroombehoefte duurzaam op te wekken. Ook de Offshore Wind Leasing Round 4 met minimaal 7 GW aan vermogen is in het kader van deze doelstelling belangrijk. In combinatie met de offshore windparken die in de planning-, bouw- en operationele fase zijn zal het offshore windenergievermogen van het VK naar meer dan 40 GW groeien.

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd, Wereldwijd Windparken

Reacties zijn gesloten.