Duitsland opent tenders voor 2 offshore windgebieden

| 30 januari 2024

Het Bundesnetzagentur, het Duitse federale netagentschap, heeft vandaag de aanbesteding voor twee offshore wind gebieden in de Noordzee uitgeschreven. De gebieden hebben een gezamenlijke capaciteit van 2.500 MW.

De twee gebieden (N-11.2 en N-12.3) voor offshore windparken met een capaciteit van 1.500 MW en 1.000 MW bevinden zich in de Noordzee, ongeveer 120 kilometer ten noordwesten van Helgoland. Het is de bedoeling dat de windparken in 2031 in gebruik worden genomen.

Niet-centraal vooraf onderzochte gebieden

Om de uitbreidingsdoelen voor windenergie op zee te halen, zullen ook in de toekomst aanbestedingen worden uitgeschreven voor gebieden waarbij de winnende bieders verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van hun eigen onderzoek. Er is dus geen vooronderzoek door de overheid van de gebieden, waarin bijvoorbeeld het mariene milieu, de ondergrond en de wind- en oceanografische omstandigheden worden geanalyseerd. De gebieden worden daarom aangeduid als niet-centraal vooraf onderzochte gebieden.

Dynamische biedprocedure met meerdere zero-cent biedingen

Het contract wordt gegund aan de bieder die de laagste subsidie-eis voor een windpark op de locatie inschrijft. Als meerdere bieders afzien van financiering voor een gebied en biedingen indienen met een biedwaarde van nul cent per kilowattuur, beslist net als in 2023 een zogenaamde dynamische biedprocedure. De bieder met de hoogste betalingsbereidheid krijgt dan de opdracht. De winnende bieder wordt bepaald in biedrondes met oplopende biedniveaus. Dit heeft eerder bij een dynamische biedprocedure in 2023 geleid tot een totale opbrengst van €12,6 miljard. 90% van de opbrengst gaat naar het verlagen van de elektriciteitskosten.

Biedingen tot 1 juni 2024

Biedingen moeten voor 1 juni 2024 worden ingediend. Nadat de biedingen zijn beoordeeld, de gunningsprocedure is uitgevoerd en, indien nodig, de dynamische biedprocedure is uitgevoerd, worden de bieders op de hoogte gesteld van de beslissing en worden de aanbestedingsresultaten gepubliceerd. De succesvolle bieder heeft het recht om bij het bevoegde Federaal Agentschap voor Maritieme Zaken en Hydrografie een bouwvergunning aan te vragen voor de bouw van een offshore windpark in het gebied. Hij krijgt ook het recht om het te bouwen windpark aan te sluiten op het elektriciteitsnet voor het transport van de elektriciteit die door de windturbines op zee wordt opgewekt.

Naast de vandaag aangekondigde aanbestedingen zal het Federaal Agentschap voor het Netwerk voor 1 maart 2024 nog meer aanbestedingen aankondigen. Bron: Bundesnetzagentur

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.