ECN: 40% kostenreductie Offshore windenergie haalbaar in 2023

| 30 september 2015

Om op lange termijn over te stappen op duurzame energiebronnen is noodzakelijk voor de Nederlandse samenleving. (Denk aan klimaatprobleem en einde voorraad fossiele brandstoffen). Maar het brengt ook kansen met zich mee. Het SER Energieakkoord is daarbij een stap in de goede richting.

Offshore windenergie is in dit akkoord een belangrijke pijler. De bouw van 3500 megawatt aan offshore windvermogen is gepland, met de eis dat de kosten in 2023 met 40 procent zijn gedaald. 

ECN heeft onderzocht in hoeverre de noodzakelijke 40 procent kostenreductie voor offshore wind haalbaar is. In een  visiedocument onderbouwt ECN dat de kosten van wind op zee in Nederland met 40 procent kunnen dalen en laat zien hoe.

Er is een combinatie van verschillende strategieën nodig die neerkomt op 5 stappen: 

  1. Technologische vernieuwing: Ten eerste leidt een combinatie van het gebruik van grotere rotoren, het verder uit elkaar plaatsen van de windturbines en het toepassen van technologische vernieuwingen in de windmolen zelf al snel tot een kostenreductie van 15 procent.
  2. Verbetering ontwerp: Verbetering van de lay-out, de volledige afstemming en optimalisatie van het windpark en de logistiek en infrastructuur op parkniveau zorgen daarnaast voor een verlaging in kosten van 6 procent.

Lees meer

Bron: Engineering

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.