Emmen stelt besluit windenergie uit

| 30 september 2013

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen heeft het besluit over de structuurvisie Windenergie uitgesteld. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen heeft het besluit over de Structuurvisie Windenergie uitgesteld. De gemeente heeft nog geen toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage ontvangen. Deze commissie toetst de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten.

Het advies is nodig om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen. De behandeling door de gemeenteraad kan hierdoor niet plaatsvinden in oktober, maar vindt op een later nog te bepalen moment plaats.

Bron: Gemeente Emmen

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Kleine Windmolens, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.