Geen steun van gemeenteraad Goeree-Overflakkee voor onderzoek naar vervangen verouderde windturbines in de van pallandtpolder

| 30 april 2024

Het plan om een onderzoek te starten naar de effecten van het vervangen van de verouderde windturbines in de Van Pallandtpolder en het aangrenzende windpark Martina Cornelia door nieuwere windturbines in combinatie met waterstofproductie heeft vorige week geen meerderheid kunnen behalen in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

Bron: Eneco/HYGRO

Initiatiefnemers Eneco, energiecoöperatie Deltawind en Hygro zijn de samenwerking aangegaan om ‘Hydrogen Windfarm van Pallandt’ te ontwikkelen. Binnen dit project wordt onderzocht of de bestaande windparken Windpark Van Pallandt en Windpark Martina Corneliapolder op termijn kunnen worden vervangen door, naar verwachting 7, nieuwe windturbines gecombineerd met de lokale productie van waterstof door middel van elektrolyse.

Windpark Van Pallandt (7 Vestas V80 turbines met in totaal 14 MW vermogen) is toe aan vervanging. Ook Windpark Martina Cornelia uit 2011 (4 Nordex N90 turbines met 2,5 MW) nadert over een paar jaar einde levensduur. De beide windparken, eigendom van Eneco, liggen in elkaars verlengde aan de noordelijke dijk van Goeree-Overflakkee. ten oosten van de kern Middelharnis en ten
noordwesten van de kern Stad aan ‘t Haringvliet langs de dijk aan het Haringvliet.

Het project is concreet aanleiding op versnelde ontsluiting van Goeree-Overflakkee op de waterstof backbone van Gasunie en daarmee de start van de beoogde lokale waterstofeconomie in de regio. De waterstofproductie kan aangewend worden aan de verwarming van de gebouwde omgeving of via een waterstofinfrastructuur aan het havengebied met andere (groot)waterstofverbruikers.

De combinatie van wind en waterstof op Goeree-Overflakkee is nog niet eerder ontwikkeld, dit vraagt om een actieve rol van de gemeente. De voorziene windturbines hebben hierbij een tiphoogte welke groter is dan het bestaande beleid van 150m. In afstemming met de gemeenteraad zal besloten worden welke dimensies acceptabel zijn

De partijen zijn in overleg getreden met de gemeente over het starten van een zogeheten Milieueffectrapportage (MER). Een milieueffectrapportage brengt de effecten van het vervangen van de turbines op het milieu concreet in beeld. De verwachte gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport.

Om het onderzoek te starten is formeel geen toestemming nodig van de gemeenteraad. Maar vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en het eerdere uitgangspunt dat luchtvaartverlichting onwenselijk is, hebben de ontwikkelaars er voor gekozen vroegtijdig met de gemeente in gesprek te gaan. Wanneer er na het onderzoek een vergunning zou worden aangevraagd, zou de gemeente alsnog kunnen beslissen hieraan geen medewerking te verlenen, zo meldt Deltawind.

Op 25 april jongstleden werd de startnotitie over dit plan besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Het doel was dat de gemeenteraad zich uitspreekt over het draagvlak voor het doorlopen van de MER-procedure en op basis van de uitkomsten samen met de initiatiefnemers een afweging te maken over het vervolg.

Met 21 stemmen tegen en 8 voor, was er binnen de gemeenteraad geen meerderheid voor steun aan het onderzoek. De initiatiefnemers gaan met elkaar in gesprek over de gevolgen van deze stemming in de gemeenteraad.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.