Geen windturbines bij Kinderdijk

| 30 oktober 2014

Gedeputeerde Staten uit Zuid-Holland heeft dinsdag besloten om geen toestemming te verlenen aan het plan om een windpark op het werelderfgoed van Kinderdijk te plaatsen.

De beleving en ‘visiuele integriteit van het ritme van de molens’ & het karakteristieke landschap worden hierdoor aangetast is de verwachting.In de provincie Zuid-Holland moeten initiatiefnemers de ruimte krijgen om in 2020 gezamenlijk ten minste 735,5 MW aan windenergie op te stellen. Het vermogen van bestaande windturbines is daarbij inbegrepen.

Deze hoeveelheid opgesteld vermogen is in IPO-verband afgesproken en is onderdeel van een nationale doelstelling om 6000 MW aan energie met behulp van wind op te wekken. Een groot deel van de 735,5 MW levert de Rotterdamse haven, die ruimte gaat bieden aan circa 300 MW opgesteld vermogen. Goeree-Overflakkee, waarmee vanochtend een overeenkomst is getekend,  treft planologische voorbereidingen voor in totaal – bestaande en nieuwe turbines – 225 MW aan opgesteld vermogen.

Het resterende deel van de opgave moet elders in de provincie worden gerealiseerd. Behalve met Rotterdam en Goeree-Overflakkee werkt de provincie samen met de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Katwijk, Strijen en Zwijndrecht. Deze gemeenten gaan zelf vergunningen verlenen aan exploitanten van windturbines. De provincie heeft haar bevoegdheid om dat te doen gedelegeerd aan deze gemeenten.

Het beperken en verduurzamen van het energiegebruik is een belangrijke randvoorwaarde voor de concurrentiekracht van de regionale economie. Dat geldt in het bijzonder voor de 2 belangrijkste sectoren van Zuid Holland – de havengerelateerde bedrijvigheid en de tuinbouw – die beide zeer energie-intensief zijn. Energiebeleid is daarmee ook een economische prioriteit van de provincie Zuid-Holland.

kinderdijk_0097

Bron: provincie Zuid-Holland

Tags: , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.