Geen windturbines op het Schoteroog in Haarlem

| 30 maart 2017

Provinciale Staten van Noord-Holland wijst de aanvraag voor een  viertal nieuwe windturbines in Haarlem af. Jack van der Hoek (gedeputeerde) maakte duidelijk dat de aanvraag voor de vervanging van de 4 defecte molens niet binnen het beleid op het gebied van duurzame energie valt.

De provincie Noord-Holland wil de komende jaren voor 685 MW aan duurzame energie realiseren en verwacht dat het met de 6 nieuwe projecten de doelstelling zal halen. Mogelijkheden om nieuwe projecten aan te melden zijn er niet.

Wethouder Duurzaamheid Sikkema stuurde eerder nog een brief om ontheffing te verlenen voor de vervanging van de windturbines. De provincie wees deze af omdat de nieuwe windmolens veel groter zijn dan de huidige.

Tags: , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.