Gemeenteraad Houten verleent Windpark Goyerbrug alsnog bouwvergunning

| 30 december 2022

© Windpark Goyerbrug

Op 20 december heeft de gemeenteraad van Houten vergunning verleend aan de initiatiefnemers van Windpark Goyerbrug om het park te bouwen. De stukken van de vergunning liggen van 5 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 nog ter inzage. 

Windpark Goyerbrug B.V. wil vier windturbines met een gezamenlijk vermogen van 24 MW ontwikkelen in een lijnopstelling ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van de Goyerbrug in Houten. Begin 2019 kreeg het al een vergunning voor het project. Eind juli 2021 vernietigde echter de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deze vergunning, omdat het gemeentebestuur de landelijke windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling had toegepast. De gemeente moest opnieuw een besluit nemen. Nadat dit uitbleef, heeft Windpark Goyerburg op 3 maart 2022 beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak ingediend. Mei dit jaar heeft het Bestuur Windpark Goyerbrug in gelijk gesteld en gaf de gemeente Houten opdracht op korte termijn alsnog een besluit te nemen, op straffe van een boete bij overtreding van dit termijn (20 weken).

Positief besluit

Tijdens de gemeenteraad op 20 december waren er nog wel enkele politieke partijen die zich afvroegen of de raad de beslissing niet moest uitstellen. Dit zou te maken hebben met een rechtszaak bij de Raad van State over een ander windpark waarbij nieuwe informatie naar boven is gekomen. De partijen wilden wachten tot duidelijk was wat de Raad van State van die informatie vindt. De meerderheid van de gemeenteraad zag geen redenen om na een zorgvuldig proces langer te wachten.

Eisen voor geluid en schaduw van de bladen

De raad beseft dat mensen die in de buurt wonen last kunnen hebben van de windturbines. In de vergunning staan daarom regels over geluid en schaduw. In de vergunning is voor geluid de eis van 47 dB Lden opgenomen. Elk uur wordt bepaald hoeveel geluid het windpark maakt. Het gemiddelde van het geluid in een kalenderjaar moet onder 47 dB blijven. Voor de nacht geldt nog een extra eis (41 dB Night).

De draaiende windturbinebladen mogen geen schaduw geven op de ramen van huizen. Het duurt maximaal drie minuten om een windturbine stil te zetten. In die drie minuten mogen de windturbines wel schaduw geven.

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht houdt het windpark in de gaten

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) gaat voor de gemeente controleren of het windpark zich aan de eisen houdt. Als dat niet het geval is kan de gemeente het windpark een boete geven.

De RUD onderzoekt elke klacht over geluid en schaduw van het windpark. Het windpark slaat alle gegevens van de molens automatisch op. De RUD bekijkt met deze gegevens of het park zich aan de regels houdt of waar een klacht vandaan komt.

Inzageperiode

De stukken van de vergunning liggen van 5 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 ter inzage. De stukken zijn op papier in te zien en digitaal in te zien via www.houten.nl/windparkgoyerbrug. Tegen de vergunning kan nog een beroep aangetekend worden bij de Raad van State. De vergunning treedt op 16 februari 2023 in werking.

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.