Gemeenteraad Oss stemt in met windturbines in Duurzame Polder

| 30 januari 2021

Bron: duurzamepolder.nl

Gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en Provincie Noord-Brabant verkenden de afgelopen jaren of het mogelijk is om in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch windturbines en zonnevelden aan te leggen. De gemeente ‘s-Hertogenbosch had hier in oktober 2020 al ja gezegd tegen de plannen voor het Osse gedeelte van dit verkenningsgebied, de Duurzame Polder genaamd. De gemeente Oss besloot deze week ook positief over het Osse gedeelte.

De Duurzame Polder is de verzamelnaam voor de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense polder. Het besluit om een verkenning hier uit te voeren, is in 2018 door de gemeenteraden genomen. Grootschalige aanleg van duurzame energieopwekkers moet een bijdrage gaan leveren aan de doelstellingen van de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch om in 2050 energieneutraal te zijn en aan de doelstelling van de provincie Noord-Brabant om in 2030 al 50 % van alle energie uit duurzame bronnen te halen. Daarnaast hebben de gemeenten een energieopgave in de Regionale Energiestrategie (RES) Noordoost Brabant. De gemeente Oss heeft een energieopgave van 0,93 PJ (0,26 TWh) om op te wekken in 2030 en de gemeente ’s-Hertogenbosch 1,12 PJ (0,33 TWh). In de gemeente Oss ligt al Windpark Elzenburg-de Geer.

In oktober 2020 zei de gemeenteraad in ’s-Hertogenbosch al ja tegen de plannen voor grootschalige energieopwekking in het Rosmalense en Nulandse deel van de Duurzame Polder. De gemeenteraad Oss zou in eerste instantie medio december 2020 hier over vergaderen en besluiten. Echter is vanwege de COVID-19 pandemie besloten de zitting uit te stellen naar januari 2021.

Gemeente Oss kiest voor windturbines
De gemeenteraad vergaderde afgelopen donderdag, 28 januari over dit onderwerp en heeft besloten dat de Lithse en Geffense Polder geschikt is om grootschalige duurzame energie op te wekken. Op de SP na stemden alle partijen van de gemeenteraad van Oss voor het raadsvoorstel. De gemeente kiest ervoor om het invullen van de resterende Osse bijdrage van vooralsnog 0,59 PJ aan de Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant (van in totaal 0,93 PJ) volledig in te vullen in het Osse gedeelte van de Duurzame Polder, in de Lithse en Geffense Polder. De gemeente wil dit in eerste instantie doen met alleen windturbines.

Daarbij zijn een aantal aanvullingen afgesproken. Zo wordt op 1 januari 2022 opnieuw berekend wat de resterende Osse RES-opgave is op basis van de nieuwste cijfers. In de ontwikkelperspectieven wordt een doorkijk gemaakt naar 2030 en niet naar 2050. Hoeveel windturbines er komen en waar precies moet nog worden uitgewerkt. Bij het in beeld brengen van mogelijke landschapsinrichtingen is het uitgangspunt om de afstand vanaf de bebouwde kom van omliggende kernen tot de windturbines 2 kilometer te maken, of in ieder geval zo groot mogelijk. Wanneer de resterende RES opgave niet met windturbines opgewekt kan worden, worden ook de mogelijkheden voor de invulling van 50 hectaren zonnevelden buiten de Lithse en Geffense Polder als aanvullend voorstel op de ontwikkelperspectieven voorgelegd. Tenslotte moeten minimaal dezelfde geluidsnormen als bij windpark Elzenburg/De Geer worden gehanteerd.

Vervolgstappen
In een volgende stap worden de mogelijke landschapsinrichtingen (ontwikkelperspectieven) in beeld gebracht en vindt er een uitgebreid onderzoek naar de mogelijke effecten van windturbines en zonnevelden voor mens en milieu. De komende periode beraden provincie en gemeenten zich over het vervolg.

 

 

 

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.