Helikopterplatform Eemshaven omstreden

| 30 april 2015

Een heli-platform in de Eemshaven t.b.v. van het in aanbouw zijnde offshore windpark Gemini moet er komen! In een college-akkoord van SP, CDA, ChristenUnie, D66 en Groen Link staat dat vermeld want deze week is besproken in Provinciale Staten.

Inwoners zijn bang voor geluidsoverlast en waardedaling van woningen. Het ruime zoekgebied ten zuiden van de Eemshaven was al eerder in beeld, maar stuitte op bezwaren. De helikopterhaven zou te dicht bij windmolens en bebouwing staan.

,,Aardbevingsschade, windmolens en straks ook nog helikopters. Ons huis is niets meer waard”, verzuchtten bewoners van Oudeschip tijdens een informatieavond.

Het provinciebestuur ging terug naar de tekentafel en besloot de helihaven westwaarts te plannen. Het oog viel op de polder ten noorden van Uithuizen en Uithuizermeeden. Deze locatie viel bij de bevolking daar niet in goede aarde.

Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie), die als bestuurder verder gaat in het nieuwe college van GS, zegt dat boeren bezwaar maakten. ,,Een pluimveehouder liet weten dat helikoptergeluid zeer slecht is voor zijn dieren. Natuur- en milieuorganisaties wezen op de aanwezigheid van een eendenkooi. Verder moesten we nieuwe wegen aanleggen naar de start- en landingsplaats. Een nogal kostbare zaak.”

Helikopter-platform Eemshaven omstreden

Helikopter-platform Eemshaven omstreden

Lees meer

Lees meer

Bron: Dagblad van het Noorden

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.