Initiatieven windpark Nederweert

| 30 mei 2016

Onlangs werd bekend gemaakt dat het college van  B & W en de raad van gemeente Nederweert (provincie Zuid-Limburg) hebben ingestemd met het  ontwikkelen van windparken. Er is inmiddels door een aantal partijen interesse getoond om te onderzoeken of windenergie haalbaar is in de gemeente. Partijen hebben tot en met 30 september 2016 de kans om initiatieven in te dienen.

De vastgestelde en reeds gepubliceerde uitgangspunten vormen de leidraad voor partijen om tot een plan voor ontwikkeling van windenergie te komen. Belangrijk uitgangspunt is dat initiatieven bij voorkeur coöperatief georganiseerd zijn. Daarnaast moeten de opbrengsten van windmolens zoveel mogelijk ten goede komen van de lokale gemeenschap.

De uitgangspunten worden momenteel door de gemeente verder uitgewerkt met richtlijnen. Deze zijn bedoeld om geïnteresseerde partijen specifieker te informeren. Medio juni worden deze richtlijnen kenbaar gemaakt. Meer informatie over windenergie is te vinden op www.nederweert.nl.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.