Katwijk, Goeree-Overflakkee & Gorinchem zeggen “JA” tegen windturbines

| 30 oktober 2014

Vandaag hebben wethouders van Katwijk, Goeree-Overflakkee en Gorinchem overeenkomsten ondertekend over plaatsing van windturbines.
De provincie heeft haar bevoegdheid om omgevingsvergunningen af te geven, gedelegeerd aan deze gemeenten.

Het betreft hier specifieke locaties die zijn opgenomen in de in juli door Provinciale Staten vastgestelde beleidsplannen. Afgesproken is dat de gemeenten er naar streven om de eerste exploitanten medio 2016 van een omgevingsvergunning te voorzien en participatieplan op te stellen. In dit plan wordt vastgelegd hoe omwonenden van de komst van nieuwe windturbines kunnen profiteren. De gemeenten rapporteren elk half jaar aan de provincie over de voortgang.

Het gaat om de volgende locaties:
– Katwijk: locatie Valkenburgse meer
– Goeree-Overflakkee: locaties windenergie uit de Regionale Structuurvisie Goeree-Overflakkee
– Gorinchem: locatie bedrijventerrein Gorinchem-Noord.

Op 10 juli 2014 ondertekenden gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Strijen, Dordrecht en Zwijndrecht vergelijkbare overeenkomsten met de provincie.

Provincie Zuid-Holland geeft initiatiefnemers de ruimte om in 2020 gezamenlijk ten minste 735,5 Megawatt aan windenergie op te stellen. Het vermogen van bestaande windturbines is daarbij inbegrepen. Deze hoeveelheid opgesteld vermogen is in IPO-verband afgesproken en is onderdeel van een nationale doelstelling om 6.000 megawatt aan energie met behulp van wind op te wekken.

zoeterwoude

Tags: , , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Onshore windparken, Rotorblad, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.