Meer handel in elektriciteit door zonne- en windenergie in 2019

| 30 maart 2020

© TenneT

In 2019 produceerde Nederland met 97 TWh iets meer elektriciteit dan in 2018 (93 TWh). Daarnaast liet 2019 een snelle stijging zien in de handel in elektriciteit. Dit concludeert netbeheerder TenneT in haar jaarverslag Annual Market Update 2019.

De groei in elektriciteitsproductie is volgens TenneT vooral het gevolg van de versterkte concurrentiepositie van gascentrales ten opzichte van kolencentrales. Dit resulteerde in minder stroom importen en een kwart meer elektriciteitsproductie door gascentrales.

Toename handel in elektriciteit
De zogenoemde intra-day handel – ook de grensoverschrijdende – in elektriciteit na sluiting van de day-ahead markt steeg met 57% volume. Dit komt door het groeiende aandeel van duurzame (variabele) bronnen voor elektriciteitsproductie in het energiesysteem. Wind- en zonne-energie produceerden gezamenlijk  16,7 TWh.

Marktpartijen gebruiken de intradaymarkt om hun positie te optimaliseren, aangezien nieuwe informatie (betere weersvoorspellingen die de hoeveelheid zonne- en windenergie bepalen, betere vraagvoorspellingen, onverwachte storingen van centrales, enz.) beschikbaar komt na sluiting van de day-ahead markt. De weersafhankelijke elektriciteitsopwekking met wind en zon leidt mede tot een toename in de handel die dichter bij realtime ligt.

Zonne-energie speelde hierin met name een grote rol. TenneT meldt dat er 2,4 GW aan zonnepaneel-vermogen bijkwam in 2019. Dit leidde tot een productie van 5,3 TWh, een groei van 31,5% ten opzichte van 2018. Wind op land groeide met slechts 70 megawatt in 2019. Op zee werd geen extra capaciteit toegevoegd. Hiermee bleef de productie nagenoeg gelijk aan 2018. De komende jaren zal de rol van windenergie toenemen naarmate grote projecten in aanbouw (waarvan veel op zee) operationeel gaan worden. Op een cumulatief maanniveau lijken zon en wind complementair. Op uur niveau is dit veel variabeler.

TenneT Annual Market Update
De TenneT Annual Market Update brengt de relevante ontwikkelingen op de Centraal West-Europese elektriciteitsmarkten in beeld met speciale focus op Nederland en Duitsland, de landen waar TenneT actief is.

 

Tags: , , ,

Category: Netaansluiting, Windenergie

Reacties zijn gesloten.