MER: weeg effecten kabel windpark Borssele zorgvuldig af

| 30 april 2015

Kijk goed naar de gevolgen voor natuur en milieu als je een elektriciteitsleiding van het toekomstige windpark voor de kust van Walcheren aanlegt.

Dat adviseert de onafhankelijke Commissie MER de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Momenteel zijn er 4 mogelijkheden in beeld om de elektriciteit van windpark Borssele naar station van TenneT te transporteren. Over land (2 door Walcheren of 1 via Westerschelde) en via het Veerse Meer.

Beide willen een milieueffecrapportage laten maken voor de aansluiting van het windpark op het ontvangststation van Tennet bij Borssele. Momenteel staan vier mogelijke tracés op de kaart. Twee gaan over land, dwars door Walcheren. Een loopt bijna volledig via de Westerschelde en een grotendeels via het Veerse Meer.

De Commissie MER vindt dat de vier tracés goed moeten worden gewogen als het gaat om de gevolgen voor het milieu. Er dient dus duidelijk in kaart te worden gebracht welk tracé weinig en welke verbinding veel schade toebrengt aan natuur en milieu.

De provincie, 3 Walcherse gemeenten & gemeente Borssele hebben hun voorkeur al duidelijk gemaakt:  leg de stroomkabel in de Westerschelde of in het Veerse Meer. Ze hebben hierover binnenkort bestuurlijk overleg.

zeeland2-1

Bron: PZC

 

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.