Na dip in 2022 weer stijging in SDE++-subsidie aanvragen voor wind in 2023

| 30 oktober 2023

In de afgelopen aanvraagronde van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2023 vroegen ondernemers € 16,3 miljard subsidie aan. Dit is de hoogste claim ooit. Voor windenergie op land werd voor € 458 miljoen aan aanvragen ontvangen – een stijging ten opzichte van 2022.

Dat meldt minister Jetten van Klimaat en Energie in een brief aan de Tweede Kamer. De SDE++ was open voor aanvragen van 5 september tot en met 5 oktober. Ondernemers dienden 1.970 aanvragen in bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het aangevraagde bedrag is ruim 2 keer zoveel als het budget van € 8 miljard.

De subsidie is bedoeld voor bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare (duurzame) energie opwekken of met bepaalde technieken de CO2-uitstoot verminderen. RVO beoordeelt momenteel alle aanvragen.

Bijna helft voor CO2-projecten

Het grootste deel van het subsidiebudget is aangevraagd voor projecten voor de afvang, opslag en gebruik van CO2 (€ 7,6 miljard). Opvallend is verder dat ondernemers dit jaar meer dan het dubbele aanvroegen voor het opwekken van duurzame energie door vergisting en vergassing van biomassa, en de productie van hernieuwbare brandstoffen. Het aangevraagde subsidiebedrag voor deze technieken steeg van ongeveer € 1,3 miljard in 2022 naar bijna € 3 miljard in 2023.

Meer aanvragen voor opwek zonne-energie en windenergie

Het aantal aanvragen voor zon-PV-installaties (zonnepanelen op daken, op water of in zonneparken) en windmolens op land is na een flinke daling in 2022 weer gestegen. Vooral voor de opwek van windenergie vroegen ondernemers flink meer aan: € 458 miljoen ten opzichte van € 108 miljoen in 2022 en € 33 miljoen in 2021.

Minder rendabele technieken populair

De aanvraagronde in 2023 was de eerste met gereserveerde budgetten (‘hekjes’) voor technieken die nu nog minder rendabel zijn. Op de lange termijn zijn die technieken wel belangrijk voor de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie). Voor technieken die lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen (groen gas en waterstof) produceren was elk € 750 miljoen subsidie gereserveerd. Ondernemers vroegen bij elk van die technieken voor een hoger bedrag aan dan het gereserveerde bedrag.

Deze week gaan de eerste beschikkingsbrieven de deur uit. Hierin staat of de aanvrager de subsidie krijgt toegewezen of niet. Bron: RVO

Tags: , , , ,

Category: Subsidie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.