Offshore winddoelstelling van 21 GW naar eind 2032 verschoven

| 30 april 2024

Minister van Klimaat en Energie Jetten heeft vorige week in een brief aan de Tweede Kamer een geactualiseerde planning doorgegeven voor de uitrol van wind op zee zoals bepaald in de aanvullende routekaart wind op zee. Volgens deze geactualiseerde planning wordt het behalen van de doelstelling van 21 GW wind op zee vertraagd naar eind 2032.

In de in 2022 aangekondigde aanvullende routekaart wind op zee, verdubbelde het kabinet de doelstelling naar een productiecapaciteit van circa 21 GW (+10,7 GW). De 21 GW-doelstelling was initieel gepland voor 2030-2031. Deze is nu dus verschoven naar eind 2032 zo meldt de Minister in de kamerbrief.

Oorzaken die hij hiervoor noemt zijn de doorlooptijden van de ruimtelijke procedures voor de netaansluitingen, de krapte in de toeleverketens en dat er meer tijd nodig is voor het aansluiten van de windparken op het net op zee.

Vergunbaarheid en doorlooptijden van de netaansluitingen

De doorlooptijden van de benodigde ruimtelijke procedures voor de netaansluitingen van de kavels in deel 2 vroegen meer tijd vanwege technische en ecologische complexiteit van de kabelroutes. Er is daarom door mijn ambtsvoorganger opdracht gegeven voor het onderzoeken en voorbereiden van netaansluitingen voor 2 GW meer aan capaciteit (‘overprogrammering’).

Geactualiseerde planning

De aanvulling van 10,7 GW op de eerdere doelstelling bestond uit twee delen:
• Deel 1 bevatte 6 GW en bestaat uit drie kavels in de windenergiegebieden IJmuiden Ver en Nederwiek (noord en zuid).
• Deel 2 bestond uit nader te kiezen kavels in de windenergiegebieden Doordewind, Nederwiek (noord) en Hollandse Kust (west) voor een totale capaciteit van 4,7 GW.

Nederwiek (noord) kavel III is opgenomen Doordewind kavel II niet. Dit is gebaseerd op de verwachting dat de aanlanding van de netaansluiting voor Nederwiek (noord) kavel III eerder te realiseren is dan die voor Doordewind kavel II. De Minister verwacht eind dit jaar een keuze te maken voor het tracé van de aanlanding van Nederwiek (noord). De keuze voor Nederwiek (noord) kavel III is ook vanwege het feit dat hier voor het eerst een verbinding tussen twee landen en de aansluiting van een Nederlands windpark op zee gecombineerd worden, namelijk de beoogde hybride interconnector met het Verenigd Koninkrijk (LionLink).

Als gevolg van deze keuze schuift Doordewind kavel II daarmee door naar de opgave voor windenergie op zee, in een nog vast te stellen vervolgfase van de routekaart windenergie op zee voor de periode 2032-2040. TenneT bereidt voor Doordewind kavel II al een netaansluiting voor. Dit zorgt er voor dat in de krappe toeleveringsketen productie- en installatiecapaciteit is zeker gesteld dat de uitrol van windenergie op zee ook na de huidige routekaart door kan gaan.

Voor Doordewind kavel I wijzigt de planning als gevolg van de grote ruimtelijke uitdagingen bij de te onderzoeken tracés van de netaansluiting vanwege het doorkruisen van de Waddenzee en uitdagingen bij het laatste deel van de route naar Eemshaven.

Hollandse Kust (west) kavel VIII is opgenomen om alle mogelijkheden voor verduurzaming van Tata Steel mogelijk te blijven maken. De netaansluiting zal naar verwachting na 2031 gerealiseerd worden.

Capaciteit (GW) kavel naam Tender Geplande inbedrijfstelling
0,76 Hollandse Kust (west), kavel VI 2022 2026-2027
0,76 Hollandse Kust (west), kavel VII 2022 2027
ca. 2,0 IJmuiden Ver, kavel Alpha 2024 Q3 2029
ca. 2,0 IJmuiden Ver, kavel Beta 2024 Q4 2029
ca. 2,0 IJmuiden Ver, kavel Gamma Q3 2025  Q2 2031
ca. 2,0 Nederwiek (zuid), kavel I Q3 2025 Q4 2030
ca. 2,0 Nederwiek (noord), kavel II Q2-Q4 2026 Q2 2032
ca. 2,0 Nederwiek (noord), kavel III Q2-Q4 2026 Q4 2031
ca. 0,7 Hollandse Kust (west), kavel VIII tbd tbd
ca. 0,7 Ten noorden van de Waddeneilanden, kavel I 2027 2033
ca. 2,0 Doordewind, kavel I Q1-Q2 2027 Q4 2032

Drukte in de toeleveringsketen

Landelijke netbeheerder TenneT heeft op verzoek van de Minister met haar contractanten versnellingsmaatregelen onderzoekt voor de volgende projecten. Daaruit zijn versnellingsmogelijkheden gebleken bij het consortium dat voor TenneT de netaansluitingen IJmuiden Ver Alpha, Nederwiek I en III en Doordewind I bouwt en aanlegt. Bij het andere consortium, dat verantwoordelijk is voor de netaansluitingen IJmuiden Ver Beta, IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek II, treedt juist enige vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning door drukte in de toeleverketen.

Meer tijd voor het aansluiten van windparken op het net op zee

Ook in de toeleveringsketen voor windparken heerst schaarste aan productie- en installatiecapaciteit. Daarnaast ontving de Minister naar aanleiding van de recente vergunningsprocedure voor IJmuiden Ver Alpha en Beta signalen vanuit de windsector dat er meer tijd nodig is voor het aansluiten van windparken met een omvang van 2 GW op het net op zee.

Na consultatie van TenneT, de windenergiesector en betrokken overheidsinstanties heeft de Minister een nieuwe planning gekozen, waarbij ervoor gekozen is om de toekomstige vergunninghouders van de beoogde windparken meer tijd te gunnen voor het aansluiten van windparken op de 2 GW gelijkstroomplatforms van TenneT en de ingebruikname van het windpark.

Voor de netaansluitingen die voor TenneT gebouwd en aangelegd worden door het consortium dat weet te versnellen is de extra tijd ingevuld met de mogelijkheid voor de vergunninghouder van het windpark om al eerder de kabels van de windparken op het TenneT-platform in te trekken.

De Minister geeft wel aan dat gezien de lange doorlooptijden en bovengenoemde uitdagingen, vooral op gebied van ecologische en ruimtelijke inpassing, het niet is uit te sluiten dat er nog wijzigingen zullen plaatsvinden. Download hier de hele kamerbrief.

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.