Omgevingsvergunning afgegeven voor opschaling Windpark Karolinapolder

| 30 oktober 2019

Visualisatie Windpark Karolinapolder ©innogy

De provincie Noord-Brabant heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor de opschaling van windpark Karolinapolder. Projecteigenaar innogy heeft het voornemen om 4 windturbines met een tiphoogte tussen de 180 en 215 meter te realiseren.

De Provinciale Staten heeft een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven voor het windpark. Wel is op basis van 42 ingediende zienswijzen in de vergunning de maximale tiphoogte teruggebracht van 234 meter naar 215 meter. Als onderdeel van de sociale randvoorwaarden is de hinder van slagschaduw teruggebracht van de wettelijke norm (17 dagen per jaar, maximaal 20 minuten per dag) naar maximaal een half uur per jaar. Ook gaat innogy, zodra het technisch mogelijk is, gebruik maken van een techniek om de obstakelverlichting alleen aan te laten gaan bij nadering van een vliegtuig. innogy initieert tevens diverse financiële regelingen, die de inwoners onder anderen kunnen gebruiken om hun huis te verduurzamen.

Indieners van een zienswijze hebben vanaf november nog de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de verleende omgevingsvergunning. De ontwikkelaar dient eind oktober een subsidieaanvraag in voor het windpark bij het Rijk. Daarnaast worden de voorbereidingen voor de invulling van het plan voortgezet, zoals voorbereidingen voor civieltechnisch werk en keuze van windturbines. Afhankelijk van de voortgang en procedures, verwacht innogy eind 2021 of in 2022 te starten met de bouw van de nieuwe windturbines.

Windpark Karolinapolder maakt onderdeel uit van het regionaal bod dat de regio West-Brabant heeft vastgesteld in 2011 voor de ontwikkeling van windenergie. Dit bod is ook vastgelegd in het Energieakkoord. Van de 6.000 MW aan windenergie op land dat in 2020 gerealiseerd moet zijn zal 470,5 MW in Brabant moeten worden gerealiseerd.

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.