Online informatiepunt moet burgers informeren over wind op zee

| 30 januari 2020

Eneco Luchterduinen, © MHI Vestas

Op initiatief het ministerie van Economische Zaken is vandaag het online platform Windopzee.nl gelanceerd. Dit platform moet gaan voorzien in de informatiebehoefte over windenergie op zee en de aansluiting op het net op zee.

Door de groei van windparken op zee is de behoefte aan meer en toegankelijke informatie hierover gegroeid.  In 2030 zal ca. 40% van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland uit windenergie op zee komen. Hiervoor bouwen bedrijven steeds meer windparken in de Noordzee. Op dit moment wordt bijvoorbeeld druk gebouwd aan de Borssele offshore windparken en andere windgebieden, zoals o.a. Hollandse Kust Zuid, West en Noord zullen spoedig volgen.

De Rijksoverheid heeft gemerkt dat dit veel vragen oproept onder de bevolking. Welke rol heeft de Rijksoverheid hierbij, wat leveren de windparken op, wat merkt de omgeving ervan, wat zijn de effecten voor de natuur en welke impact is er op economische sectoren? Wat doen de overheid en bedrijven bovendien om de positieve effecten te stimuleren en de negatieve gevolgen te beperken? En hebben burgers of maatschappelijke organisaties invloed? Met het platform Windopzee.nl wil de Rijksoverheid op toegankelijke, zorgvuldige en op onderzoek gebaseerde antwoorden geven op deze vragen.

Tags: , ,

Category: Offshore windparken, Offshore Windparken, Onshore windparken, Overheid, Windparken

Reacties zijn gesloten.