Rapport: Economische bijdrage offshore wind in Noord-Holland

| 30 november 2020

In de periode 2020-2030 wordt er op de Noordzee volop gebouwd aan nieuwe windparken. Port of Amsterdam, Port of Den Helder en Zeehaven IJmuiden hebben samen onderzocht wat dit potentieel betekent in economisch opzicht voor de provincie Noord-Holland en wat het doet met de werkgelegenheid.

Het onderzoek is beoordeeld door TNO. De uitkomsten ervan zijn samengevat in het rapport ‘De economische bijdrage van offshore wind in Noord-Holland’. Aan de hand van de situatie in 2020 zijn twee omzetscenario’s geschetst; een hoog scenario en een laag scenario. Deze scenario’s geven een doorkijk naar 2030 en 2050.

Omzet van minimaal 1 miljard EUR
Uit het onderzoek blijkt dat de te bouwen windparken een directe omzet van minimaal 1 miljard EUR (in het laag scenario) tot maximaal 2,8 miljard EUR (hoog scenario) kunnen realiseren in de periode tot 2030. Het grootste deel van de omzet van Noord-Hollandse bedrijven wordt gegenereerd tijdens de O&M fase, gevolgd door de installatiefase, ontwikkelfase en als laatste productiefase. De economische bijdrage is weergegeven in omzet; dit is niet hetzelfde als toegevoegde waarde.

Toename in werkgelegenheid
De komst van de windparken gaat gepaard met een toename van de werkgelegenheid. Voor de provincie Noord-Holland zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid onderzocht in een recent rapport van ECHT
(2019). Hierin komt naar voren dat de bouw van de windparken eenmalig minimaal 1375 arbeidsjaren oplevert. De structurele (jaarlijkse) arbeidsvraag loopt op tot minimaal 790 arbeidsjaren in 2030.

Deze structureel terugkerende werkgelegenheid bestaat voornamelijk uit werk voor technici en is structureel en blijft gedurende de 20-30 jaar na de bouw van het park. Het rapport benadrukt dat dit de absolute minimumaantallen in werkgelegenheid betreft. Een beperkende factor is een mogelijk tekort aan technisch personeel, in het ECHT rapport wordt een actieplan voorgesteld.

Gebruikte gegevens
De offshore windparken in de berekening zijn de bevestigde bouwprojecten Hollandse Kust Zuid 1 -4; Hollandse Kust Noord; Hollandse Kust West 1 & 2; Ten Noorden van de Wadden en IJmuiden Ver 1-4. Deze parken hebben een gezamenlijk vermogen van 8,3GW.

Als basis voor de berekening van de economische bijdrage is het huidige gerelateerde bedrijvenbestand genomen. Dit is samengesteld op basis van het ledenbestand van de offshore clusterverenigingen Amsterdam-IJmuiden Offshore Ports (AYOP) en North Sea Energy Gateway (NSEG) gebruikt.

Het rapport kan gratis opgevraagd worden.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken

Reacties zijn gesloten.