Rechtbank in Roermond vernietigt vergunning Windpark Holtum Noord

| 30 januari 2023

De rechtbank in Roermond heeft vorige week de omgevingsvergunning voor Windpark Holtum Noord in de gemeente Sittard-Geleen vernietigd en heeft de gemeente opdracht gegeven om de aanvraag opnieuw te behandelen.

De omgevingsvergunning voor de aanleg van het windpark met 3 windturbines op het bedrijventerrein in Holtum Noord is in oktober 2020 verleend aan energiebedrijf ENGIE. Tegen dat besluit is een tiental bezwaren ingediend, waarover de rechtbank nu uitspraak heeft gedaan.

Richtlijnen

De rechtbank oordeelt dat niet de juiste richtlijnen zijn toegepast om de gevolgen voor mens en natuur in de omgeving in kaart te brengen. Dat is een gevolg van de Delfzijluitspraak van 30 juni 2021 van de Raad van State. Bij de aanleg van een windpark moet sinds die uitspraak duidelijk worden onderbouwd waarom de gehanteerde normen voor dat specifieke windpark gelden. Sindsdien mogen geen algemene richtlijnen meer worden gebruikt.

Het Rijk werkt al aan nieuwe regels, waarbij veel meer naar de specifieke situatie moet worden gekeken. Die zijn nog niet klaar. Gemeenten mogen wel eigen richtlijnen gebruiken. De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft echter in november 2020 via een motie aangegeven geen eigen regels op te willen stellen en te willen wachten op de nieuwe landelijke richtlijnen. Daardoor werd de aanleg van het windpark al uitgesteld.

Nieuw besluit

Desondanks hebben omwonenden de rechtszaak tegen de verleende omgevingsvergunning voor het windpark doorgezet. De rechtbank heeft bij de uitspraak de gemeente wel opgedragen om de aanvraag van Engie opnieuw te behandelen. Hiertoe moet de gemeente met name de gevolgen voor de omgeving beter onderzoeken voordat een besluit genomen wordt over de aanvraag.

“Gezien de ontwikkelingen rondom de regels voor windparken, komt de uitspraak van de rechter in Roermond voor de gemeente niet als een verrassing”, zegt verantwoordelijk wethouder Ivo Tillie (duurzaamheid). “Hoe we nu verder gaan, moeten we met Engie bespreken.” Bron: Gemeente Sittard-Geleen

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.