Regioplan Flevoland gaat voor grotere windmolens

| 30 augustus 2012

Het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland krijgt de status van gezamenlijke structuurvisie van gemeenten en provincie. Dat betekent dat nieuwe plannen voor windturbines en windparken moeten voldoen aan de criteria in deze visie.

Het provinciale windenergiebeleid heeft als doel de bestaande windmolens te saneren en vervangen door windparken met grotere en efficiëntere windmolens. Hierdoor wordt het aantal windmolens gehalveerd en het open landschap hersteld. Bovendien neemt de duurzame energieproductie toe.

Open planproces

Het beleid stagneert door de veranderde economische en subsidiesituatie. Sinds de crisis, de beëindiging van een subsidieregeling voor duurzame energieopwekking en komst van een nieuw rijkssubsidiestelsel voor windenergie is de financiering van windparken moeilijker geworden. Dat heeft gevolgen voor de winstgevendheid van windparken. Het effect wordt versterkt door de relatief jonge leeftijd van de bestaande windmolens. Het huidige beleid (Beleidsregel Windmolens 2008) biedt geen mogelijkheid om vooruit te lopen op deze veranderde context. Om die reden wordt een  open planproces gestart om samen met overheden, molenaars, bewoners en grondeigenaren te komen tot nieuw of aanvullend regionaal beleid: het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.

Vaststelling

Het Regioplan krijgt de status van een structuurvisie en wordt vastgesteld door de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Zeewolde, Lelystad en Almere. Provinciale Staten buigen zich op 5 september tijdens de opinieronde over dit voorstel van Gedeputeerde Staten, waarna de besluitvorming voor 26 september staat gepland. Het voorstel wordt ook voorgelegd aan de betrokken gemeenten.

Bronvermelding: provincie Flevoland

Category: Bedrijven, Electriciteit, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.