Start aanvoer componenten voor Windpark Bijvanck

| 30 oktober 2020

© Pure Energie

Donderdag, 29 oktober 2020, zijn de eerste mastdelen voor Windpark Bijvanck geleverd. Met de start van de aanvoer van de componenten luidt het project een nieuwe fase in, de bouwfase. Het windpark zal volgens de huidige planning begin 2021 operationeel zijn.

Windpark Bijvanck wordt gebouwd ten zuiden van Angerlo, in de provincie Gelderland. Het windpark wordt door Pure Energie ontwikkelt en geëxploiteerd. In totaal komen er vier windturbines te staan. Deze worden geleverd door Vestas. Het gaat om het type V117 met een ashoogte van 116,5 meter, een rotordiameter van 117 meter en een tiphoogte van 175 meter.

Bij het transport gaat het om zowel kleinere onderdelen als de grotere componenten. Voor de grote componenten, zoals de mastonderdelen, wieken en de gondel, wordt gebruik gemaakt van bijzondere transporten die ’s nachts of in de vroege ochtend plaatsvinden. Deze lopen naar verwachting nog door tot en met 21 november, zo meldt Pure Energie.

Bouwplanning
De twee onderste mastdelen voor de turbines worden als eerste geplaatst. Dit staat gepland tussen 30 oktober en 6 november. Daarna worden de windmolens één voor één gebouwd. De huidige planning is dat vanaf 16 november windmolen 1 wordt gebouwd en dat in de eerste week van december de laatste windmolen gereed is. Als alles volgens plan verloopt, kan een windmolen in twee dagen worden gebouwd. Vervolgens zijn er enkele dagen nodig om de kraan van de ene naar de andere turbinelocatie te krijgen.

De huidige verwachting is dat het windpark begin 2021 volledig in bedrijf kan worden genomen. Het windpark wekt naar verwachting 36 miljoen kWh per jaar op.

 

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.