TenneT gunt contracten voor 22 GW aan on- en offshore converterstations en HVDC technologie

| 30 maart 2023
TenneT heeft drie samenwerkingsverbanden, bestaande uit Hitachi Energy/Petrofac, GE/Sembcorp Marine (SMOP) en GE/McDermott, geselecteerd die tot en met 2031 acht Nederlandse en drie Duitse 2 GW-netaansluitingssystemen realiseren om grotere hoeveelheden groene elektriciteit van de windparken op de Noordzee aan land te brengen.

© TenneT

De aangekondigde overeenkomsten hebben betrekking op offshore platforms en onshore stations, inclusief het HVDC-systeem voor de tweerichtingsconversie tussen wissel- en gelijkstroom. Nieuwe verbindingen die in de jaren na 2031 worden gepland, kunnen ook binnen deze overeenkomsten worden afgeroepen.

Hitachi Energy/Petrofac realiseert vijf Nederlandse projecten die worden aangesloten op het hoogspanningsnet in Borssele (IJmuiden Ver Alpha, Nederwiek 1), Eemshaven (Doordewind 1 en Doordewind 2) en Geertruidenberg of Moerdijk (Nederwiek 3). De combi realiseert ook de Duitse verbinding LanWin5 die in Rastede wordt aangesloten.

GE/SMOP heeft drie Nederlandse projecten toegewezen gekregen die zullen worden aangesloten op de Maasvlakte, Rotterdam (IJmuiden Ver Beta, IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek 2).

GE/McDermott zal de Duitse projecten BalWin4 en LanWin1 uitvoeren die in Unterweser worden aangesloten.

TenneT verwacht dat de projecten BalWin3, LanWin4 (beide aansluiting op het onshore net in Wilhemshaven) en LanWin2 (aansluiting in Heide) binnenkort worden gegund.

De gegunde leveranciers zijn met onmiddellijke ingang begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de projecten, zodat alle projecten tot en met 2031 kunnen worden opgeleverd. Het totale volume van de elf orders bedraagt ongeveer 23 miljard euro.

Tim Meyerjürgens, COO TenneT: “TenneT heeft de technische kennis, schaal en geografische positie om windenergie vanaf de Noordzee aan te sluiten op het hoogspanningsnet. Dit is één van de belangrijkste infrastructuurprojecten van de eeuw; de groene transformatie van het energiesysteem is essentieel voor het verduurzamen van de industrie. Samen met onze marktpartners zijn wij zeer trots dat wij opnieuw een belangrijke mijlpaal hebben bereikt. Samen zorgen we voor een beslissende versnelling van de ontwikkeling van het offshore netwerk en zetten we de koers uit voor het toekomstige Europese energielandschap.”

Marco Kuijpers, Directeur Large Projects Offshore TenneT: “De nieuwe lange termijn aanpak gaat hand in hand met een fundamentele verandering in waarden in een sterk partnerschap. Deze aanpak biedt beide partijen meer flexibiliteit, technologische vooruitgang en planningszekerheid. Dit komt alle partijen ten goede en zorgt voor werkgelegenheid, groei en versterking van de toeleveringsketens. We zien nu al dat onze partners investeren in extra middelen en faciliteiten.”

2GW-programma

Met het 2GW-programma heeft TenneT in samenwerking met toonaangevende wereldwijde leveranciers de wereldwijde offshore-standaard ontwikkeld. Deze nieuwe standaard combineert TenneT’s uitgebreide expertise in offshore netontwikkeling met een unieke transnationale aanpak. Met zijn sterke focus op harmonisatie en standaardisatie biedt hij een blauwdruk voor toekomstige offshore netaansluitingssystemen en maakt hij een snellere uitrol mogelijk. Tegelijkertijd vermindert de grotere capaciteit van twee gigawatt per systeem het aantal vereiste netaansluitingen. Het 2GW-programma zet een nieuw tempo in voor de Europese energietransitie. Het zal Europa en zijn inwoners voorzien van meer groene energie op een veilige en kosteneffectieve manier – en dat alles met de laagst mogelijke milieueffecten.

Bekijk voor meer informatie de korte uitleg video van TenneT: 2 GW Grid Connection System
Bron: TenneT

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.