Terinzagelegging fase 4 windpark Wieringermeer

| 30 maart 2017

Momenteel liggen de definitieve besluiten voor fase 4 van windpark Wieringermeer ter inzage. Het betreft een wijziging van het inpassingsplan, een gewijzigde Flora- en Faunawet ontheffing en vier omgevingsvergunningen. De ontwerp besluiten lagen eind vorig jaar ter inzage.

Er is in die periode één zienswijze binnengekomen. Tussen 17 maart en 28 april kunnen betrokkenen een beroep instellen op de definitieve besluiten voor fase 4.

Klik voor meer informatie

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.