Uitbreiding keuzedeel Onderhoud Windturbines op MBOs

| 30 januari 2024

Recentelijk zijn de mbo Colleges Airport, -Westpoort en -Hilversum van het ROC van Amsterdam – Flevoland, een samenwerking aangegaan met het Nova College in Beverwijk. Vanaf 9 februari 2024 zal het keuzedeel ‘Onderhoud Windturbines’ worden aangeboden.

Vanuit de ambitie bij te dragen aan oplossingen voor de huidige- en voorspelde tekorten aan technisch personeel heeft NWEA in oktober 2023 de Werkgroep MBO Wind Opleidingen opgericht. Samen met vertegenwoordigers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de windsector streeft de werkgroep naar het opzetten van een volwaardige mbo-opleiding hernieuwbare energie.

Mijlpaal

De samenwerking met het Nova College is een mooie mijlpaal. Bij het keuzedeel ‘Onderhoud Windturbines’ krijgen 15 studenten in 10 weken les in hydrauliek, mechanica, elektrotechniek en behalen zij het veiligheidscertificaat Limited Access Onshore van de Global Wind Organisation (GWO). Alle studenten die voor het keuzedeel hebben gekozen, zijn afkomstig uit een reeds bestaande mbo-opleiding zoals bijvoorbeeld elektrotechniek, mechatronica of mechanica.

“Succes behaal je door samenwerking. Wij hebben de intentie uitgesproken dat dit het startpunt is voor een langdurige samenwerking tussen het ROC van Amsterdam – Flevoland en het Nova College en hopelijk kunnen we hier andere Mbo-instellingen mee motiveren om ook de samenwerking op te zoeken.” – Rene de Moor, docent luchtvaarttechniek en projectcoördinator binnen het mbo College Airport, onderdeel van het ROC van Amsterdam – Flevoland

Vervolgstappen

Er wordt toegewerkt naar een volwaardige mbo-opleiding hernieuwbare energie. Dat maakt ook de keuze om rechtstreeks voor de energiesector te kiezen eenvoudiger. De Moor is van plan ook trajecten aan te gaan bieden in het kader van een Leven-Lang-Leren, zodat ook zij-instromers en BBL-studenten (4 dagen werken, 1 dag naar school) een opleiding kunnen volgen.

De ontwikkelingen gaan direct bijdragen aan de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde technische professionals op korte-, middel- en lange termijn voor de windindustrie. Bron: NWEA

Tags: , , , , , , ,

Category: opleidingen, Windenergie

Reacties zijn gesloten.