van der Hoeven neemt afstand

| 30 maart 2010
bron: Diverse

Demissionair Minister van Economische Zaken van der Hoeven (en ook niet meer beschikbaar) vindt dat er gestopt moet worden met exploitatiesubsidies voor duurzame energie. Dat zou bedrijven maar lui maken, zegt ze.

Bericht De Volkskrant
Ingezonden stuk van der Hoeven, Volkskrant 30-3-2010

Videobericht van der Hoeven

Veel reacties en links bij de Energieraad
Polder-PV gaat ook weer, ook met feiten en argumenten, als vanouds tekeer
Bijval vanuit e-bedrijven op Persbureau Energeia
Reactie van Milieudefensie in De Volkskrant
CE-Delft verwacht dat ze zal slagen met haar lobby voor een verplichtingenstelsel

(Is er dan niemand die eens tegengas geeft aan dit onzalige systeem dat leidt tot gigantisch hoge kosten voor duurzame energie, zoals in Engeland, Italië en België).

Zie ook Z 24 op 21-4-2010: Interview met minister van der Hoeven

Commentaar WSH: van der Hoeven heeft voor wat windenergie op land volkomen gelijk. Ik denk dat het afschaffen van subsidie voor windenergie de enige oplossing is die het imago voorgoed zal doen opklaren. EZ begon in 1987 met gerichte subsidies voor windenergie en moest het systeem al na 1 jaar wijzigen. Sindsdien gebeurde dat elke 3-4 jaar en nog steeds deugt het voor geen meter. Net als in het eerste jaar wordt er nu weer per kW gesponsord in plaats van per geproduceerde kWh. En er worden jaarlijks nog steeds honderden miljoenen over de balk gegooid voor projecten op windrijkere locaties, die (aan de windrijke kust) zelfs zonder heel goed uitkunnen. Zonder subsidiebureaucratie wordt windenergie in een steeds groter windarmer deel van Nederland rendabel. De bouw zal een poosje helemaal stil komen te liggen en de huidige projectontwikkelaars zullen dan wel afhaken omdat zij zijn ingesteld op superwinsten. Maar er zal zeker een nieuwe generatie komen die aan de slag wil zonder lastig gevallen te worden door critici die zeggen dat windmolens op subsidie draaien.

Rapport Brede heroverweging, nr. 1 Energie en klimaat.

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.