Windpark Nij Hiddum-Houw mag er komen

| 30 januari 2020

De Raad van State heeft het Provinciaal Inpassingsplan en de vergunningen voor het windpark Nij Hiddum-Houw bij de kop van de Afsluitdijk in de gemeente Súdwest-Fryslân onherroepelijk vastgesteld. De initiatiefnemers Gooyum Houw BV en Vattenfall mogen het windpark gaan bouwen.

Windpark Nij Hiddum-Houw is een opschalingsproject waarbij de 10 kleine Vestas windturbines (7 van Vattenfall en 3 van Brouwer Windturbines B.V.) van het huidige windpark Hiddum-Houw worden vervangen door 9 grotere windturbines. De huidige turbines die sinds 1995 operationeel zijn hebben een ashoogte van 40 meter, een rotordiameter van 39,4 meter en een tiphoogte van 59,7 meter en hebben een gezamenlijk opgesteld vermogen van 5 Megawatt. Daarnaast worden nog zes bestaande solitaire windturbines in de omgeving gesaneerd.

De 9 nieuwe turbines hebben een ashoogte tussen 90 m en maximaal 140 m en rotordiameter van minimaal 110 m en maximaal 136 m. De maximale tiphoogte bedraagt 188 m. De nieuwe windturbines hebben een opgesteld vermogen van 42 megawatt.

Het gaat om een gecoördineerd project, waarbij het college van gedeputeerde staten van Fryslân ook een natuurvergunning en verschillende omgevingsvergunningen voor de nieuwe windturbines heeft verleend. 25% van het project is bedoeld voor participatie uit de directe omgeving. Stichting Hou Friesland Mooi, tientallen omwonenden, de Waddenvereniging en de IJsselmeervereniging zijn tegen het inpassingsplan en de bijbehorende besluiten in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat het landschap en de natuur onaanvaardbaar worden aangetast door het windpark, onder meer door de risico’s voor vogels. Verder vrezen zij overlast voor de omwonenden. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 2 september 2019 op zitting behandeld.

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Onshore windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.