Windpark Spui in Korendijk maakt kans

| 30 januari 2018

De Raad van State heeft de tegenstanders van het windpark slechts op 1 punt gelijk gegeven. Hierdoor is het inpassingsplan weliswaar vernietigd vanwege een verschrijving in het veiligheidsonderzoek.

Omdat dit in een nadere risicoanalyse door de provincie is hersteld, is de omgevingsvergunning voor de bouw van het park met 5 windturbines nu onherroepelijk geworden. Han Weber, gedeputeerde voor onder meer Energie van de provincie Zuid-Holland: “Met deze uitspraak kan worden gestart met de bouw van het windpark en is een belangrijke stap gezet in de verdere verduurzaming van de energievoorziening in Zuid-Holland.”

IJsdetectiesysteem

De provincie had aan de omgevingsvergunning niet de voorwaarde verbonden dat de windturbine nabij de Spuiweg moet worden uitgerust met een ijsdetectiesysteem. Daarom heeft de Raad van State dit alsnog als voorschrift aan de vergunning toegevoegd.

Dit ijsdetectiesysteem zorgt ervoor dat bij ijsafzetting de windturbine automatisch stil wordt gezet en de rotor zodanig wordt weggedraaid dat deze zich niet boven de Spuiweg bevindt.

De Raad van State is het eens met de provincie dat met dit systeem de kans dat passanten op de Spuiweg worden getroffen door vallend ijs verwaarloosbaar klein is. Om die reden zijn de rechtsgevolgen van het plan en de vergunning in stand gebleven.

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.