Windplan Groen bereikt akkoord met defensie over bouw windturbines

| 30 januari 2021

Bron: Windplan Groen

Defensie geeft een VVGB (verklaring van geen bedenkingen) afgegeven voor Windplan Groen. Er was nog onderzoek nodig om te bepalen of de nieuwe windturbines de Defensieradar in Nieuw-Milligen niet te veel zouden verstoren. Met de toestemming van Defensie kunnen nu alle voorbereidingen op de bouw van het windpark worden afgerond.

Windplan Groen is een initiatief van een aantal bedrijven die verenigd zijn in Windkoepel Groen en voorziet in de komst van 90 windturbines in Oostelijk Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad. De nieuwe turbines zullen de huidige 98 turbines in het gebied vervangen. In september 2020 gaf de Raad van State groen licht voor het project dat een gezamenlijk opgesteld vermogen tussen de 300 en 400 MW zal krijgen.

Windturbines mogen Defensieradarsysteem in Nederland niet te veel verstoren. Voor de Defensieradar in Nieuw-Milligen was dat nog niet duidelijk. Defensie wilde de oude radar vervangen voor een nieuwe in Herwijnen, maar daar heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zich tegen uitgesproken. Windplan Groen is samen met het ministerie van Defensie in overleg gegaan om te onderzoeken hoe Windplan Groen kan worden gebouwd en de Defensieradar het luchtruim in de gaten kan blijven houden.

Onderzoek naar mate van radarstoring
In de afgelopen weken is veel vervolgonderzoek gedaan naar de precieze invloed van de windturbines op het functioneren van de Defensieradar. Een belangrijke stap hierin was het precies berekenen van de mate van radarstoring op basis van de turbinetypes die meeliepen in het aanbestedingsproces voor de windturbines van Windplan Groen.

Uit deze onderzoeken en berekeningen bleek dat het mogelijk is om Windplan Groen te bouwen zonder de Defensieradar te veel te verstoren. Op basis daarvan besloot Defensie om de zogeheten VVGB (verklaring van geen bedenkingen) af te geven voor Windplan Groen, als formele bevestiging dat Defensie geen bezwaar heeft tegen de bouw van de windturbines.

Bouwproces
Windplan Groen geeft aan op dit moment bezig te zijn met de selectie van aannemers, het kiezen van definitieve windturbinetype(s), de financiering en overige nodige zaken. De eerste bouwactiviteiten zijn aan het onderstation, tussen de Hoge Vaart en het Olsterpad ten oosten van Dronten. Het station wordt samen met netbeheerders TenneT en Liander gebouwd. De werkzaamheden beginnen naar verwachting nog voor de zomer van 2021. De initiatiefnemers hopen in 2022 met de bouw van de turbines te beginnen.

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.