Zweedse regering verwerpt Vattenfall’s vergunningsaanvraag voor offshore windpark

| 30 juli 2023

Bron: Vattenfall

De Zweedse regering heeft afgelopen week besloten geen vergunning te verlenen aan Vattenfall voor de bouw en exploitatie van een windpark bij Stora Middelgrund. Het project zou een negatieve impact op het milieu en de nationale belangen kunnen hebben.

Het windpark bij Stora Middelgrund zou worden gebouwd op de Stora Middelgrund offshore bank in het zuidelijke Kattegat in de Zweedse economische zone, buiten de territoriale grens. Het voltooide windpark zou naar verwachting jaarlijks tussen de 2,5 en 3 terawattuur produceren, wat gelijk staat aan 1,5 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Zweden.

Op 22 mei 2008 had de regering toestemming verleend voor de bouw en exploitatie van een windpark met maximaal 108 windturbines met een vermogen van 8 MW (totaal: 864 MW) binnen een gebied bij Stora Middelgrund in het Kattegat. Vattenfall verwierf het project in 2019 maar vroeg om een ​​aanpassing van de bestaande vergunning om minder maar hogere en efficiëntere turbines te kunnen bouwen. In totaal ging het om circa 50 windturbines met een totale hoogte van 290 meter.

Daarnaast liepen er meerdere aanvragen zoals een Natura 2000-vergunning, een omgevingsvergunning voor de exportkabel, netconcessie, en vroeg het bedrijf om verlenging van de doorlooptijd wanneer de faciliteit moet worden gebouwd.  Als alles volgens plan zou verlopen, had het windpark rond 2030 operationeel kunnen zijn.

Volgens de regering heeft Vattenfall niet aangetoond dat de gekozen locatie op ongeveer 40 km afstand van Halmstad aan de westkust voldoet aan de vereiste voor een geschikte locatie zoals bepaald in hoofdstuk 2, afdeling 6 van de milieuwet. 6 § Milieuwet. Het project zou een risico met zich meedragen dat gevoelige natuurwaarden op onaanvaardbare wijze worden geschaad. Het risico van negatieve gevolgen voor nationale belangen voor de scheepvaart zou ook zwaar meegewogen hebben in de beoordeling van de regering, aldus Romina Pourmokhtari, minister van Klimaat en Milieu.

De zaak van een windpark bij Stora Middelgrund is voorbereid door het provinciebestuur van de provincie Halland, dat zich samen met verschillende deskundige instanties en belangengroepen heeft verzet tegen het verlenen van een vergunning. Het provinciebestuur heeft ook de Natura 2000-vergunning voor de bouw en exploitatie van het windpark geweigerd.

De Zweedse regering is hard bezig de productie van fossielvrije elektriciteit te vergroten en heeft onlangs nog vergunning verleend voor twee offshore windparken voor de westkust. Zo verkreeg Vattenfall wel groen licht voor zijn 1,2 GW Kattegatt Syd project. OX2 haalde de vergunning binnen voor het noordelijke deel (400 MW) van het 1,7 GW Galatea- Galene project. Daarnaast lopen er nog aanvragen voor vergunningen.

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.