11 offshore windspelers en Carbon Trust werken aan methode om uitstoot binnen de sector aan te pakken

| 31 januari 2023

Elf bekende offshore windontwikkelaars zijn een samenwerking aangegaan met de Carbon Trust in het VK om een gemeenschappelijke methodologie te ontwikkelen om de windindustrie duurzamer te maken.

Hornsea 2 offshore windpark © Ørsted

Het betreft de bedrijven bp, EnBW, Fred Olsen Seawind, Parkwind, RWE, ScottishPower Renewables, Shell, SSE, Total Energies, Vattenfall en Ørsted. Zij zullen samenwerken met de Carbon Trust in het kader van het nieuwe gezamenlijke industrieprogramma voor offshore windenergie om de eerste door de industrie gesteunde methodologie en richtsnoeren te ontwikkelen om de koolstofemissies van offshore windparken gedurende hun hele levenscyclus te meten en aan te pakken, met inbegrip van de emissies van de productie van materialen en de installatie van windparken.

Netto-nul in 2050

Het doel van dit werk is om de wereldwijde offshore windindustrie te helpen zo duurzaam mogelijk op te schalen en haar belangrijke bijdrage te blijven leveren aan het behalen van de wereldwijde netto-nuldoelstelling tegen 2050 en het beperken van de meest extreme effecten van de klimaatverandering.

Tegen eind 2021 was wereldwijd 55 GW aan offshore windcapaciteit geïnstalleerd, waarvan meer dan een derde binnen 2021. Volgens het IEA moet er echter vanaf 2030 elk jaar 70-80 GW extra worden geïnstalleerd om in 2050 netto-nul te bereiken.

Naarmate de vraag naar hernieuwbare energie toeneemt, moet de offshore windindustrie snel opschalen om dit ambitieniveau te halen, en dit moet op een duurzame manier gebeuren. Naast de inspanningen op het niveau van individuele windparken, zal een gezamenlijke inspanning van de industrie essentieel zijn om een consistente aanpak te creëren om de koolstofeffecten te verantwoorden, de transparantie van de emissies in de toeleveringsketen te vergroten en de betrokkenheid in de hele waardeketen te versnellen. Hierdoor kunnen de nodige installaties worden gerealiseerd met een goed inzicht in de koolstofemissies tijdens de levenscyclus.

Hoewel offshore windenergie een aanzienlijk lager koolstofeffect heeft dan fossiele brandstoffen, moet de sector ook samenwerken om zijn eigen waardeketen los te koppelen van koolstof- en hulpbronintensieve modellen voor productie, ontplooiing en exploitatie.

Een gemeenschappelijke norm zal ervoor zorgen dat de vereiste schaal van installaties op een koolstofarme manier wordt gerealiseerd en zal de vergelijkbaarheid tussen ontwikkelaars en activa bevorderen.

Eerste project

Het eerste project in het kader van het gezamenlijke industrieprogramma voor duurzame offshore windenergie zal:

  • De eerste gestandaardiseerde methodologie ontwikkelen om ontwikkelaars in staat te stellen de levenscyclusemissies van hun offshore windactiva te berekenen, met inbegrip van de emissies in de toeleveringsketen, de bouwfase en de exploitatiefase.
  • Samenwerken met de industrie om de kwaliteit en de beschikbaarheid van gegevens te verbeteren en een grotere transparantie van de toeleveringsketen te bevorderen.
  • De belangrijkste koolstofemissiedrijvers en hotspots in de waardeketen van offshore windenergie en de levenscyclus van windparken identificeren.

Het programma gaat officieel van start in januari 2023 en de methodologie zal naar verwachting tegen 2025 worden vrijgegeven voor gebruik in de hele sector.

Dit programma is de vijfde toevoeging aan het innovatieplatform voor hernieuwbare energie van de Carbon Trust, dat bestaat uit een portefeuille van O&O-activiteiten zoals de Offshore Wind Accelerator (OWA), het Floating Wind Joint Industry Programme, de Integrator en het Offshore Renewables Joint Industry Programme.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.